You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Pozivaju se svi punoljetni članovi ( i oni koji se tako osjećaju) na redovnu godišnju skupštinu RK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC", koja će se održati 08.10 ( utorak) u 18:30 u klupskim prostorijama na "Streljani".

Grb HD maliPOZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU


Temeljem članka 36. Statuta Kluba pozivam Vas na Redovnu godišnju skupštinu koja će se održati u Dugom Ratu, V. Nazora 7a (streljana), 08. listopada (utorak) s početkom u 18,30 sati i predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:
1.Otvaranje sjednice skupštine:
1.1 Izbor verifikacijakog povjerensva
1.2 Utvrđivanje kvoruma-izvještaj verifikacijskog povjerenstva
2.Utvrđivanje Dnevnog reda
3.Usvajanje Poslovnika o radu skupšine
4.Izbor radnih tijela:
3.1.Radnog predsjedništva
3.2.Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
5.Izješća o radu:
5.1. Predsjednika
5.2. Financijsko izvješće
5.3. Izvješće Nadzornog odbora
5.4. Diskusija po izvješćima i usvajanje istih
6.Program rada za slijedeću godinu
7.Financijski program za slijedeću godinu
8.Razno


Dugi Rat, 28.09.2013.
                                                                                                                     Predsjednik:

                                                                                                                   Domagoj Klarić