You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

POZIV ZA REDOVNU IZBORNU SKUPŠTINU 15.12.2023.

Temeljem članka 40. Statuta Kluba pozivam Vas na Redovnu izbornu skupštinu koja će se održati u petak, 15. prosinca 2023. u Dugom Ratu, Vladimira Nazora 7a (igralište Streljana), s početkom u 18:00 sati te predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje sjednice skupštine
  1. Izbor verifikacijskog povjerenstva
  2. Utvrđivanje kvoruma - izvještaj verifikacijskog povjerenstva
 2. Utvrđivanje Dnevnog reda
 3. Izbor radnih tijela
  1. Radnog predsjedništva
  2. Izbor zapisničara i dva ovjerovatelja zapisnika
  3. Izbornog povjerenstva
 4. Razrješenje dosadašnjih članova tijela Kluba
 5. Predlaganje / Izbor kandidata za:
  1. Pet (5) članova Upravnog odbora Kluba
  2. Predsjednika Kluba
  3. Dopredsjednika Kluba
  4. Tri (3) člana Nadzornog odbora Kluba
  5. Likvidatora Kluba
 6. Imenovanje osoba ovlaštenih za zastupanje
 7. Razno