You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Obavijest o održavanju redovne skupštine

Obavještavamo članove Rukometnog kluba Hrvatski Dragovoljac da će se 17.04.(srijeda) u 20.00h u  prostorijama kluba održati redovna skupština, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice skupštine
1.1. Izbor verifikacijskog povjerenstva
1.2. Utvrđivanje kvoruma - izvještaj verifikacijskog povjerenstva

2. Utvrđivanje Dnevnog reda
3. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine
4. Izbor radnih tijela:
       4.1. Radnog predsjedništva
       4.2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

5. Izvješća o radu:

       5.1. Predsjednika
       5.2. Financijsko izvješće (Tajnik)
       5.3. Izvješće Nadzornog odbora
       5.4. Diskusija po izvješćima i usvajanje istih

6. Predstavljanje Tajnika i administratora Kluba
7. Program rada za slijedeću godinu
8. Financijski program za slijedeću godinu
9. Razno