You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

3. Rujanski susret

U Dugom Ratu 07. i 08.09.2007. (petak i subota) na rukometnom igralištu "Streljana" u organizaciji RK Hrvatskog dragovoljca, a pod pokroviteljstvom Općine Dugi Rat i Rukometnog saveza županije Splitsko-dalmatinske održati će se tradicionalni, treči rukometni turnir "Rujanski susret".
Nastupiti će dječaci rođeni 1996. i mlađi, dječaci rođeni 1994.i mlađi, te mlađi kadeti (1992). Osim domaćina na turniru će još nastupiti RŠ Karlovac, RK Maksimir Princ iz Zagreba, RK Koteks Split, RK Kaštela Adriachem i ekipa RK Kman-Kocunar...

SUDJELUJU:

Dječaci 96:  (2 x 15 minuta)
RK  „Hrvatski Dragovoljac“ Dugi Rat
RŠ  „Karlovac“ Karlovac
RK  „Maksimir Princ“ Zagreb
RK  „Kaštela Adriachem“ Kaštel Gomilica

Dječaci 94:  (2 x 15 minuta)
 RK „Hrvatski Dragovoljac“ Dugi Rat
 RŠ „Karlovac 1“ Karlovac
 RŠ „Karlovac 2“ Karlovac
 RK „Maksimir Princ“ Zagreb
 RK „Koteks“ Split

Mlađi Kadeti: (2 x 20 minuta)
 RK „Hrvatski Dragovoljac“ Dugi Rat
 RK „Maksimir Princ“ Zagreb
 RK „Kaštela Adriachem“ Kaštel Gomilica
 RK „Kman-Kocunar“ Split

RASPORED IGRANJA:

Petak, 07.09.2007.
 16,00 (92.g.) RK „Hrv.dragovoljac“ – RK „Kman-Kocunar“
 16,50 (92.g.) RK „Maksimir P.“ – RK „Kaštela Ad.“
 17,40 (96.g.) RK „Maksimir P.“ – RK „Hrv.dragovoljac“
 18,20 (96.g.) RŠ „Karlovac“ – RK „Kaštela Ad.“
 19,00 (94.g.) RŠ „Karlovac 1“ – RŠ „Karlovac 2“
 19,40 (94.g.) RK „Maksimir P.“ – RK „Koteks“

Subota, 08.09.2007.
  9,00 (94.g.)  RK „Hrv.dragovoljac“ – RK „Maksimir P.“
  9,40 (94.g.)  RK „Hrv.dragovoljac“ – RŠ „Karlovac 2“
 10,30 (94.g.) RŠ „Karlovac 1“ – RK „Maksimir P.“
 11,10 (94.g.) RK „Koteks“ – RK „Hrv.dragovoljac“
 12,00 (94.g.) RK „Maksimir P.“ – RŠ „Karlovac 2“
 12,40 (94.g.) RK „Koteks“- RŠ „Karlovac 1“


 15,00 (96.g.) RK „Hrv.dragovoljac“ – RK „Kaštela Ad.“
 15,40 (96.g.) RŠ „Karlovac“ – RK „Maksimir P.“
 16,20 (94.g.) RŠ „Karlovac 1“ – RK „Hrv.dragovoljac“
 17,00 (94.g.) RŠ „Karlovac 2“ – RK „Koteks“
 17,40 (96.g.) RK „Maksimir P.“ – RK „Kaštela Ad.“
 18,20 (96.g.) RŠ „Karlovac“ – RK „Hrv.dragovoljac“

 19,00 (92.g.) utakmica za 3. mjesto
 19,50 (92.g.) utakmica za 1. mjesto
 20,40   Proglašavanje pobjednika i dodjela nagrada