Pravila-Rukomet na pijesku

RUKOMET NA PIJESKU - PRAVILA
Preneseno sa www.rukomet.derbi.hr

Ručni signali
Objašnjenja Pravila igre
Pravila o prostoru za zamjenu


Sadržaj

Pravila igre, jedinstveni sudački znaci, pojašnjenja pravila igre i pravilnik o prostoru za zamjenu

Pravilo 1.- Igralište
Pravilo 2.- Početak igre, vrijeme, završni signal, time-out, momčadski time-out
Pravilo 3.- Lopta
Pravilo 4.- Momčad, zamjene, oprema
Pravilo 5.- Vratar
Pravilo 6.- Zona vratara
Pravilo 7.- Igranje loptom, pasivna igra
Pravilo 8.- Prekršaji, nesportsko ponašanje
Pravilo 9.- Postizanje zgoditka
Pravilo 10.- Sudačko bacanje
Pravilo 11.- Ubacivanje
Pravilo 12.- Izbacivanje
Pravilo 13.- Slobodno bacanje
Pravilo 14.- Šesterac
Pravilo 15.- Opće upute za izvođenje bacanja (sudačko bacanje, ubacivanje,
izbacivanje, slobodno bacanje, šesterac)

Pravilo 16.- Kazne
Pravilo 17.- Suci
Pravilo 18.- Zapisničar i mjeritelj vremena

Jedinstveni sudački znaci

Objašnjenja pravila igre

Pravilnik o prostoru za zamjenu

Predgovor

Ova Pravila igre stupaju na snagu ............... 2002.

Radi pojednostavljenja, ova knjiga koristi muški rod u riječima koje se odnose na igrače i igračice, službene osobe, suce i druge osobe.

Međutim, pravila se jednako primjenjuju na sudionike ženskog i muškog spola, osim Pravila 3 (veličina lopte).

Prema filozofiji rukometa na pijesku (privlačnost igre - dvije ekipe daju sve od sebe s istim brojem igrača), igrači kao pojedinci moraju biti kažnjeni umjesto ekipe u slučaju počinjene greške ili nesportskog ponašanja.


Filozofija rukometa na pijesku zasniva se na načelima fer igre - svaka se odluka mora donijeti u skladu s ovim načelima


Pravilo 1 IGRALIŠTE

1:1 Igralište (slika 1.) je pravokutnik dužine 27 m i širine 12 m; sastoji se od polja za igru i dva vratareva prostora.
Površina igrališta se sastoji od sloja pijeska minimalne dubine 40 cm.
Kvaliteta površine igrališta ne smije se mijenjati u korist jedne momčadi.
Oko igrališta postoji sigurnosna zona široka oko 3 m.

1:2 Polja za igru su 15 m dugačka i 12 metara široka. Granične crte označene su elastičnom trakom ili užetom u boji, maksimalne širine od 8 cm.

1:3 Sve crte igrališta čine sastavni dio polja koje zatvaraju.
Duže strane igrališta se zovu uzdužne linije, a kraće linije vrata (između vratnica) i poprečne linije (sa svake strane vrata).

Igralište rukometa na pijesku

Vrata

1: 4 Vrata se nalaze na sredini poprečnih linija. Unutarnja visina vrata je 2 m, a širina 3 m (slike 2a i 2b). Vrata moraju biti pričvršćena u pijesku. Temelji moraju biti zaštićeni radi sigurnosti igrača.
Vratnice su povezane prečkom; stražnji bridovi vratnica moraju pokrivati vanjski dio poprečne linije. Vratnice i prečka moraju biti kvadratnog presjeka od 8 cm. Na tri strane vidljive s igrališta moraju biti obojene sa dvije boje koje se jasno razlikuju od pozadine.
Vrata moraju biti opremljena mrežom tako ovješenom da se ubačena lopta ne može odbiti.

Vratarev prostor

1:5 Ispred svakih vrata nalazi se vratarev prostor (Pravilo 6).
Vratarev prostor omeđen je linijom vratarevog prostora, koja se ocrtava na slijedeći način: traka ili uže se veže paralelno s poprečnom linijom, na udaljenosti od 6 m od nje.

Zapisnički stol

1:6 Zapisnički stol ima mjesta za 3 do 4 osobe i nalazi se u sredini uzdužne linije te na najmanje 3 metra udaljenosti od nje.

Zapisnički stol mora biti postavljen na način da zapisničar/mjeritelj vremena ima pogled na prostor za zamjenu.
Prostor za zamjenu

1:7 Prostor za zamjenu igrača je dužine 15 m i širine oko 3 m. Prostor za zamjenu se nalazi na svakoj strani polja za igru van uzdužnih linija.

1:8 a) Vratari moraju napustiti igralište preko uzdužne linije prostora za zamjenu ili preko uzdužne linije vratarevog prostora vlastite ekipe sa strane prostora za zamjenu vlastite ekipe (4:13, 5:12).
b) Vratari moraju ući u igralište preko uzdužne linije prostora za zamjenu ili preko uzdužne linije vratarevog prostora vlastite ekipe sa strane prostora za zamjenu vlastite ekipe (4:13, 5:12).

 

Slika 1: Igralište

 

 

 

 

 


Pravilo 2 POČETAK IGRE, VRIJEME IGRE, ZAVRŠNI SIGNAL, TIME-OUT, MOMČADSKI TIME-OUT

Početak igre

2:1 Prije utakmice suci bacaju novčić kako bi odabrali kako bi odredili stranu igrališta i prostor za zamjenu.
Momčad pobjednica će onda odabrati jednu od strana igrališta i odgovarajuću stranu prostora za zamjenu. Druga momčad bira u skladu s odlukom prve ekipe.
Nakon poluvremena ekipe mijenjaju strane igrališta. Ne mijenjaju prostor za zamjenu.

2:2 Svako poluvrijeme, te zlatni gol počinju sudačkim bacanjem (10:2-2), nakon signala zviždukom (ali vidi Pravilo 2:6, 2:8 i 4:2), nakon sudačkog signala zviždukom (2:5).

2:3 Igrači se sami pozicioniraju bilo gdje na polju za igru.

Vrijeme igre

2:4 Igra se sastoji od dva poluvremena, koja se odvojeno boduju. Svako poluvrijeme traje 10 minuta (ali vidi Pravilo 2:6, 2:8 i 4:2). Pauza između dva poluvremena traje 5 minuta.

2:5 Vrijeme igre (izvođenje Sudačkog bacanja i pokretanje sata) počinje zviždukom za početno bacanje suca u polju.

2: 6 Ako je na kraju poluvremena rezultat neriješen, koristi se pravilo , (9:7). Utakmica se nastavlja sudačkim bacanjem. (Pravilo 10).
Pobjednik svakog poluvremena dobiva jedan bod.

2:7 Ako u oba poluvremena pobijedi ista momčad, ta je momčad sveukupni pobjednik, sa rezultatom od 2:0.

2:8 Ako svaka momčad pobijedi po jedno poluvrijeme, rezultat je neriješen. Kako uvijek mora postojati pobjednik utakmice, koristi se <1utiranje> (). (Pravilo 9).

Završni signal

2:9 Vrijeme igre prestaje automatskim završnim signalom semafora ili signalom mjeritelja vremena. Ako takvog signala nema, sudac zviždukom ozbačava kraj igre (17:10, 18:1, 18:2).

Komentar:
Ako ne postoji semafor s automatskim završnim signalom, mjeritelj vremena koristi se stolnom ili ručnom štopericom i završava igru završnim signalom (18:2).
Ako se koristi semafor, treba ga po mogućnosti namjestiti tako da se kreće od 10 do 0, kako bi gledatelji lakše pratili tijek utakmice.

2:10 Prekršaji ili nesportsko ponašanje za vrijeme ili u vrijeme završnog signala (za poluvrijeme ili za kraj utakmice) moraju se kazniti, čak i ako to nije moguće do kraja završnog signala. Suci označavaju kraj utakmice tek nakon što je izveden slobodni udarac ili udarac sa 6 metara, te je utvrđen neposredni rezultat takvog bacanja. (Pojašnjenje 3).

2:11 Ako je u trenutku izvođenja slobodnog bacanja ili bacanja sa 6 metara lopta u fazi leta i zazvuči zvučni signal, takvo se bacanje mora ponoviti. Prije nego što završi igru, sudac treba sačekati neposredni rezultat takvog bacanja.

2:12 Igrači i vodstvo ekipe podložni su osobnim kaznama za prekršaje ili nesportsko ponašanje za vrijeme izvođenja slobodnog bacanja ili šesterca u okolnostima opisanim u Pravilima 2:10-11. Međutim, prekršaj tijekom izvođenja takvog bacanja ne može dovesti do izvođenje slobodnog udarca u suprotnom smjeru.

2:13 Utvrde li suci da je mjeritelj vremena prerano završio igru (za poluvrijeme ili kraj utakmice), obvezni su zadržati igrače na igralištu i omogućiti da se odigra preostalo vrijeme igre.
U posjedu lopte ostaje ona momčad koja je bila oštećena neispravnim zviždukom. Ako je lopta bila van igre, onda se igra ponovno započinje s bacanjem koje odgovara toj situaciji. Ako je lopta bila u igri, tada se igra nastavlja sa slobodnim bacanjem u skladu s Pravilom 13:4 a-b.
Ako je prvo poluvrijeme duže trajalo, tada se drugo poluvrijeme mora skratiti za onoliko koliko je igra u prvom poluvremenu bila produžena. Ako je drugo poluvrijeme duže trajalo, tada suci nisu u mogućnosti ništa više promijeniti.


Time-out

2:14 Suci odlučuju kada i na koliko dugo se prekida vrijeme igre ().

Time out je obavezan u slijedećim situacijama:
a) diskvalifikacija ili isključenje
b) bacanje sa 6 metara
c) momčadski time-out
d) signal zviždukom od strane mjeritelja vremena ili tehničkog delegata
e) konzultacije između sudaca u skladu s Pravilom 17:9
f) suspenzija službene osobe.

Osim gore navedenih situacija, gdje je time-out obavezan, od sudaca se očekuju da koriste vlastitu moć prosuđivanja glede potrebe za time-outom u drugim situacijama. Ovo su neke od tipičnih situacija gdje time-out nije obavezan ali se ponekad dosuđuje u normalnim okolnostima:

a) ozljeda igrača
b) momčad očigledno troši vrijeme, npr. kada momčad odgađa izvođenje službenog udarca, kada igrač odbacuje loptu ili je ne pušta, ili kada igrač presporo napušta igralište nakon što je suspendiran
c) kriva zamjena ili kada igrač uđe na igralište (4:13-14)
d) vanjski utjecaji, npr. ponovno postavljanje traka ili užadi koja označava granice igrališta i linije unutar njega.

2:15 Prekršaj tijekom time-outa imaju istu posljedicu kao i prekršaji tijekom igre (16:16, komentar 1).

2:16 Suci daju mjeritelju vremena kada se semafor zaustavlja vezano uz time-out.
Prekid igre mora se naznačiti mjeritelju vremena sa tri kratka zvižduka i jedinstvenim sudačkim znakom br. 16, odnosno pokazivanjem slova .
Zviždukom se uvijek označava početak igre nakon time-outa (15:3b). S ovim zviždukom mjeritelj vremena ponovo pokreće semafor.

Momčadski time-out

2: 17 Svaka momčad ima pravo na jednominutni time-out po poluvremenu tijekom redovnog vremena igre.

Član vodstva ekipe pokazuje želju za momčadskim time-outom jasnim pokazivanjem . Stoga on mora otići na sredinu uzdužne linije i uzdići na jasan i vidljiv način, tako da ga mjeritelj vremena može odmah uočiti.
(Preporučene dimenzije su 30x20 cm sa slovom na svakoj strani).
Momčad može zatražiti time-out samo kada je u posjedu lopte (kada je lopta u igri ili tijekom prekida). Ukoliko momčad nije izgubila loptu prije nego što mjeritelj vremena ima vremena dati signal zviždukom (jer se u tom slučaju neće dosuditi time-out), odmah će dobiti time-out.
Mjeritelj vremena zatim prekida igru zviždukom, daje znak rukom za time-out (jedinstveni sudački znaci - br.16) te ispruženom rukom ukazuje na ekipu koja je zatražila time-out. Zatim član vodstva ekipe postavlja zeleni karton u pijesak na sredini uzdužne linije na udaljenost od oko 1 m. Karton tamo ostaje do kraja određenog poluvremena.
Sudac dodjeljuje time-out i mjeritelj vremena zaustavlja semafor. Na sudački znak početka time-outa, mjeritelj vremena pokreće odvojeni semafor koji nadzire trajanje ekipnog time-outa. Zapisničar bilježi vrijeme ekipnog time-outa i poluvrijeme u zapisnik za ekipu koja je tražila time-out.
Tijekom ekipnog time-outa igrači i vodstvo ostaju u ravnini prostora za zamjenu, ili na igralištu, ili u prostoru za zamjenu. Suci ostaju na sredini igrališta, ali jedan sudac može nakratko otići do zapisničkog stola radi konzultacije sa zapisničarom i mjeriteljem vremena.
Prekršaji tijekom ekipnog time-outa imaju iste posljedice kao i prekršaji počinjeni tijekom igre. U ovom je kontekstu nevažno jesu li ti igrači na ili van igrališta. Prema pravilima 8:4, 16:1d i 16:2c, može se dosuditi suspenzija zbog nesportskog ponašanja.
Nakon 50 sekundi mjeritelj vremena daje zvučni signal koji upozorava da se igra nastavlja za deset sekundi.
Ekipe moraju biti spremne ponovno nastaviti igru nakon isteka time-outa.
Igra ponovno započinje s bacanjem koje odgovara situaciji prije time-outa odnosno, ako je lopta bila u igri, sa slobodnim bacanjem za ekipu koja je tražila time- out s mjesta gdje se lopta nalazila u vrijeme prekida.
Kada sudac da znak zviždukom, mjeritelj vremena ponovo pokreće semafor.

Komentar:
također podrazumijeva situacije kada se igra mora nastaviti bacanjem vratara, ubacivanjem, slobodnim bacanjem ili bacanjem sa 6 metara.
znači da je igrač u dodiru s loptom (drži loptu u rukama, puca, hvata ili dodaje loptu suigraču) odnosno da je momčad u posjedu lopte.

Pravilo 3 LOPTA

3:1 Rukomet na pijesku se igra s okruglom gumenom loptom koja ne smije biti klizava. Lopta u rukometu na pijesku za muškarce teži 350 do 370 g te ima opseg od 54 do 56 cm; lopta za žene mora težiti 280 do 300 g te imati opseg od 50 do 52 cm. Manja se lopta isto tako može koristiti za mlađe dobne skupine.

3:2 Prije svake utakmice, na raspolaganju moraju biti najmanje 3 lopte u skladu s pravilima. Rezervne lopte trebale bi se držati u sredini iza svakog gola u naznačenom području.

3:3 Kako bi smanjili prekide vremena igre i izbjegli time-out, vratar kojega pokaže sudac treba donijeti zamjensku loptu u igru u najkraćem mogućem roku, nakon što je lopta izašla van igrališta.

Komentar:
Tehnički zahtjevi za lopte koje se koriste na službenim međunarodnim priredbama nalaze se u IHF-ovom Pravilniku o lopti.


Pravilo 4 MOMČAD, ZAMJENA, OPREMA

Momčad

4.1 Utakmice i turniri u rukometu na pijesku organiziraju se za muškarce, žene i miješane momčadi.

4:2 U načelu se momčad sastoji od najviše 8 igrača. Najmanje 6 igrača mora biti prisutno na početku igre. Ako broj igrača koji imaju pravo igrati padne ispod 4, igra se prekida i ta momčad gubi utakmicu.

4:3 Najviše 4 igrača po momčadi (3 igrača i 1 vratar) mogu se nalaziti na igralištu. Preostali igrači su zamjene koje se nalaze u prostoru za zamjenu te momčadi.

4:4 Igrač ili član vodstva ima pravo sudjelovanja ako je prisutan na početku utakmice i nalazi se u zapisniku.
Igrači/ članovi vodstva koji stignu nakon početka igre moraju dobiti dozvolu za sudjelovanje od zapisničara/ mjeritelja vremena te se moraju unijeti u zapisnik s utakmice.
Igrač koji ima pravo sudjelovanja može u načelu ući na igralište preko crte za zamjenu u bilo koje vrijeme. (međutim, vidi pravilo 4:13)
Igrač koji nema pravo sudjelovanja bit će diskvalificiran ako uđe na igralište (16:6a). Utakmica ponovo počinje slobodnim bacanjem u korist protivnika (13:1a-b; međutim, vidi Pojašnjenje 8).

4:5 Tijekom cijele utakmice, svaka momčad mora imati jednog igrača na igralištu koji ima ulogu vratara. Igrač imenovan kao vratar može u bilo koje vrijeme preuzeti ulogu igrača na terenu. Isto tako, igrač na terenu može u bilo koje vrijeme preuzeti ulogu vratara (međutim, vidi pravilo 4:8).

4:6 Momčad ima pravo korištenja najviše 4 člana vodstva tijekom igre. Ovi članovi vodstva ne mogu se zamijeniti tijekom igre. Jedan od njih mora biti imenovan kao . Samo taj član ima pravo obratiti se zapisničaru/ mjeritelju vremena te eventualno sucima (osim u slučaju naznačenom u pravilu 2:17).
Član vodstva općenito nema pravo stupanja na površinu igrališta tijekom utakmice. Kršenje ovog pravila kaznit će se kao nesportsko ponašanje (Pravila 8:4, 16:1d, 16:2c te 16:6b). Igra ponovo započinje slobodnim bacanjem u korist protivnika (13:1a-b, međutim, vidi Objašnjenje 8).

4:7 U slučaju povrede suci mogu dati dozvolu (jedinstvenim sudačkim znacima 16 i 17) da dvije osobe koje (vidi 4:4) uđu na igralište tijekom itme-outa, kako bi pomogli povrijeđenom igraču iz njihove momčadi (16:2c, 16:6e).

Oprema

4:8 Svi igrači u polju jedne momčadi moraju nositi jednoobrazne majice bez rukava, koje se bojom i dizajnom moraju jasno razlikovati od protivnikovih. Odjeća vratara mora se bojom razlikovati od vlastite i protivničke momčadi i protivničkog vratara (17:3).

Komentar:
Vratari moraju nositi prozračne navlake (npr. svijetlih boja, kroz koje se mogu vidjeti brojevi igrača).

4:9 Igrači moraju na prsima nositi brojeve visoke najmanje 10 cm.
Boja brojki mora se jasno razlikovati od boje i dizajna sportske odjeće.
Igrači mogu nositi brojeve na nadlaktici ili na bedru, ukoliko su oni od materijala koji ne ugrožava njihovo zdravlje.

4:10 Igrači igraju bosonogi.
Dopušteno je nositi čarape ili sportske bandaže.
Nije dozvoljeno nošenje sportske ili ine obuće.

4:11 Nije dozvoljeno nošenje predmeta koji bi mogli biti opasni po igrače. To na primjer uključuje: štitnike za lice i glavu, maske za lice, narukvice, ručne satove, prstenje, ogrlice ili lančići, naušnice, naočale bez pričvrsne trake ili sa čvrstim okvirima, kao i druge predmete koji mogu ozlijediti igrače (17:3).
Dopušteno je nositi trake na glavi od mekanog i elastičnog materijala.
Dopuštene su kape za zaštitu od sunca, ako je šilt okrenut unazad. (Radi izbjegavanja povreda).
Igrači koji ne ispunjavaju ove preduvjete ne smiju sudjelovati u igri dok ne isprave pogrešku.

Komentar:
Štitnik za nos: pravilo kaže da nije dopušteno nositi štitnik za glavu ili masku za lice. Ovo se pravilo tumači na slijedeći način: maska prekriva velik dio lica. Štitnik za nos je puno manji te pokriva samo nos i područje oko njega. Stoga je dopušteno nositi štitnik za nos.

4:12 Ako igrač krvari ili ima krv na tijelu ili odjeći, mora odmah napustiti igralište i samovoljno (preko redovne zamjene) se ne smije vratiti na igralište prije nego što zaustavi krvarenje, pokrije ranu te očisti tijelo i odjeću.
Igrač koji ne slijedi upute sudaca u vezi s ovom odredbom smatrat će se krivim za nesportsko ponašanje (8:4, 16:1d i 16:2c).

Zamjena igrača

4:13 Rezervni igrač može se uključiti u igru svakog trenutka i više puta, bez javljanja zapisničaru ili mjeritelju vremena, tek kad zamijenjeni igrač napusti površinu igrališta (4:5).
Napuštanje i ulaženje na površinu igrališta moguće je samo preko vlastite linije za zamjenu (16:2a). Ova se pravila odnose i na zamjenu vratara (5:12).
Pravila za zamjenu jednako se primjenjuju i za slučaj time-outa (osim momčadskog time-outa).
U slučaju nepravilne zamjene igra se nastavlja slobodnim bacanjem (Pravilo 13) ili bacanjem sa 6 metara (Pravilo 14) u korist protivnika, ukoliko se igra morala prekinuti. U suprotnom slučaju igra se nastavlja bacanjem koje odgovara određenoj situaciji.
Igrač koji je počinio prekršaj bit će isključen na vremensku kaznu (Pravilo 16). Ako je više igrača iz iste momčadi počinilo prekršaj nepravilne zamjene, kaznit će se samo prvi igrač koji je počinio taj prekršaj.

4:14 Ako dodatni igrač stupi na površinu igrališta bez zamjene, ili se bez ikakvih prava umiješa u igru iz prostora za zamjenu, bit će kažnjen isključenjem na vremensku kaznu. Stoga će momčad imati jednog igrača manje na igralištu.
Stupi li igrač pod suspenzijom na površinu igrališta, dobit će dodatno isključenje na vremensku kaznu koja počinje odmah i za sobom povlači kaznu diskvalifikacije igrača. Stoga još jedan igrač mora napustiti igralište.
U oba se slučaja igra nastavlja slobodnim bacanjem u korist protivnika (13:1a-b, ali vidi i Objašnjenje 8).


Pravilo 5 VRATAR

Vrataru je dopušteno:

5:1 Pri obrani u svom prostoru dodirivati loptu svim dijelovima tijela.

5:2 Neograničeno se kretati s loptom u prostoru , a da nije podložan ograničenjima primjenjivim igračima na terenu (Pravila, 7:2-4, 7:7). Vrataru nije dopušteno, međutim, odlagati izvođenje vratarskog bacanja (Pravila 6:5, 12:2 i 15:3b).

5:3 Napustiti bez lopte svoj prostor i poigravati loptu u polju za igru; u tom slučaju podliježe pravilima igre igrača u polju;
Smatra se da je vratar napustio prostor čim dodirne tlo izvan linije vratarevog prostora bilo kojim dijelom tijela.

5:4 Pri obrani napustiti svoj prostor s loptom koju nije imao pod kontrolom i nastaviti igrati u polju za igru.

Vrataru nije dopušteno:

5:5 Pri obrani ugrožavati protivnika (8.2, 8:5).

5:6 Napustiti svoj prostor s loptom pod njegovom kontrolom (slobodan udarac pod 13:1a, ako su suci dali znak za izvođenje izbacivanja; u suprotnom se bacanje jednostavno ponavlja).

5:7 Poslije izbacivanja dodirnuti loptu izvan vratarevog prostora, ako je prije toga nije dodirnuo neki drugi igrač (13:1a)

5:8 Dodirnuti loptu koja leži na tlu ili se kotrlja izvan vratarevog prostora, sve dok se nalazi u vratarevom prostoru (13:1a)

5:9 Unositi u vratarev prostor loptu koja leži na tlu ili se kotrlja van vratarevog prostora (13:1a).

5:10 vratiti se s loptom iz polja za igru u vratarev prostor (13:1a).

5:11 Dodirnuti loptu koja se kreće u smjeru polja za igru ili leži na tlu u vratarevu prostoru potkoljenicom ili stopalom (13:1a).

Zamjena vratara

5:12 Vratar smije stupiti na površinu igrališta samo preko uzdužne linije vratarevog prostora vlastite momčadi te prostora za zamjenu vlastite momčadi (1:8, 4:13).
Vratar može napustiti igralište prelaskom preko uzdužne linije prostora za zamjenu njegove momčadi ili vratarevog prostora (1:8, 4:13), ali samo sa strane prostora za zamjenu njegove momčadi.


Pravilo 6 VRATAREV PROSTOR

6:1 U vratarev prostor smije stupiti samo vratar (vidi 6:3). Smatra se da je igrač stupio u vratarev prostor, uključujući liniju vratarevog prostora, ako vratarev prostor dodirne bilo kojim dijelom tijela.

6:2 Pri stupanju igrača u vratarev prostor, dosuđuje se:

a) slobodno bacanje, ako u vratarev prostor stupi igrač s loptom (13:1a)
b) slobodno bacanje, ako u vratarev prostor stupi igrač bez lopte i time postigne neku prednost (13:1a-b, 6:2c)
c) šesterac, ako obrambeni igrač prestupanjem vratarevog prostora stekne prednost nasuprot napadaču koji je u posjedu lopte i ima jasnu šansu za postizanje zgoditka (14:1a)


6:3 Stupanje u vratarev prostor ne kažnjava se:

a) ako igrač stupi u vratarev prostor poslije igranja loptom, ako time ne stekne prednost nasuprot protivniku
b) ako igrač bez lopte stupi u vratarev prostor i time ne stekne nikakvu prednost
c) ako obrambeni igrač stupi u vratarev prostor bez štete za protivnike u tijeku ili poslije pokušaja obrane.

6:4 U vratarevom prostoru lopta pripada vrataru (vidi 6:5).

6:5 Uvijek se smije igrati loptom kada on leži na tlu ili se kotrlja, čak i u vratarevom prostoru. Međutim, igrači ne smiju stupiti u vratarev prostor kako bi to učinili (slobodno bacanje).
Smije se igrati loptom koja se nalazi iznad vratarevog prostora, osim u slučaju izbacivanja. (12:2)

6:6 Dospije li lopta za vrijeme igre u vratarev prostor, vratar je mora ponovo vratiti u igru (Pravilo 12).

6:7 Dodirne li igrač obrambene momčadi loptu pri obrani koju poslije zaustavlja vratar ili ostane ležati u vratarevom prostoru, igra se nastavlja.

6:8 Pri namjernom vraćanju lopte i vlastiti vratarev prostor, dosuđuje se:

a) zgoditak, ako je lopta ušla u vrata
b) slobodno bacanje, ako lopta ostane ležati u vratarevom prostoru, ili ako vratar dotakne loptu a ona ne uđe kroz vrata (13:1a-b);
c) ubacivanje, ako lopta prijeđe poprečnu liniju;
d) igra se nastavlja ako lopta poprijeko prijeđe vratarev prostor i ne dodirne vrata.

6:9 Lopta vraćena iz vratarevog prostora u polje za igru ostaje u igri.

 

 

 

Pravilo 7 IGRANJE LOPTOM, PASIVNA IGRA

Dopušteno je:
7:1 bacanje, hvatanje, zaustavljanje, guranje i udaranje lopte, dlanovima, rukom, glavom, tijelom, natkoljenicom i koljenima. Također je dozvoljeno skakanje za loptom kada leži ili se kotrlja po tlu.
7:2 Loptu držati najduže 3 sekunde, čak i ako leži na tlu (13:1a);
Lopta ne smije ostati na tlu duže od 3 sekunde a da ju odmah potom pokupi isti igrač koji ju je zadnji dotaknuo (slobodno bacanje);
7.3 S loptom u posjedu kretati se najviše 3 koraka. Jedan korak je izveden:
a) ako igrač, koji s obje noge stoji na tlu, podigne nogu i ponovo je spusti, ili nogu pomakne s jednog mjesta na drugo.
b) ako igrač, koji jednom nogom stoji na tlu, uhvati loptu i potom dodirne tlo drugom nogom.
c) ako igrač, poslije skoka doskoči na jednu nogu, pa s iste noge izvede novi skok ili dodirne tlo drugom nogom.
d) ako igrač, poslije skoka doskoči istovremeno na obje noge, i potom podigne jednu nogu i spusti je na tlo, ili pomakne jednu nogu s jednog mjesta na drugo.
Komentar:
Ako se jedna noga pomakne s jednog mjesta na drugo, smije privući drugu nogu.

7:4 loptu u mjestu ili kretanju:

a) jednom baciti na tlo i ponovno je uhavtiti jednom ili objema rukama.
b) više puta odbijati loptu na tlo jednom rukom ili je više puta jednom rukom kotrljati, a potom je uhvatiti, odnosno podići jednom ili obema rukama.
Čim je igrač ponovo uhvatio loptu, jednom ili objema rukama mora se osloboditi lopte poslije najviše 3 koraka, odnosno najduže 3 sekunde (13:1a).
Odbijanje lopte ili vođenje lopte počinje kada igrač bilo kojim dijelom tijela dodirne loptu i usmjeri je prema tlu.
Ako je lopta dodirnula nekog drugog igrača, ili gol, dopušteno je ponovno igranje loptom, vođenje i hvatanje.

7:5 Prenositi loptu iz ruke u ruku

7:6 Nastaviti igranje loptom klečeći, sjedeći ili ležeći na tlu.

Nije dopušteno:
7:7 dodirivati loptu više nego jedanput , ako nije dotakla tlo, nekog drugog igrala, vratnicu ili prečku vrata (13:1a).
Greške hvatanja se ne kažnjavaju.

Komentar:
Greška hvatanja postoji ako pri pokušaju hvatanja ili zaustavljanja igrač nema kontrolu nad loptom.
Već kontrolirana lopta smije se, poslije jednog vođenja ili odbijanja, dotaknuti samo još jednom.

7:8 dodirnuti loptu potkoljenicom ili stopalom, osim ako ju je nabacio protivnik (13:1a-b);

7:9 Igra se nastavlja dodirne li lopta suca unutar igrališta.

Pasivna igra

7:10 Nije dopušteno zadržati loptu u posjedu vlastite momčadi, a da se ne pokuša napasti ili postići zgoditak (vidi Objašnjenje br.4). Takva se pasivna igra kažnjava slobodnim bacanjem u korist protivnika (13:1a).
Slobodno bacanje se izvodi s mjesta gdje se lopta nalazila u trenutku prekida igre.

7:11 Kada sudac uoči moguću težnju ka igranju pasivne igre, pokazuje upozoravajući znak (jedinstveni sudački znak br.18). Time daje mogućnost momčadi koja je u posjedu lopte da promijeni napad kako ne bi izgubila loptu. Ukoliko momčad ne promijeni napad nakon znaka upozorenja, ili nije bilo pokušaja postizanja zgoditka, sudac dodjeljuje slobodno bacanje u korist protivnika (Objašnjenje br.4).
U određenim situacijama suci mogu dodijeliti slobodan udarac u korist protivničke momčadi čak i bez prijašnjeg znaka upozorenja (npr. kada igrač namjerno ne želi pokušati iskoristiti jasnu šansu za zgoditak).

 

Pravilo 8 PREKRŠAJI I NESPORTSKO PONAŠANJE

Dopušteno je:
8:1 a) koristiti ruke i dlanove kako bi se došlo u posjed lopte.
b) oduzeti loptu protivniku otvorenim dlanomšakom s bilo koje strane.
c) spriječiti protivnika tijelom iako nije u posjedu lopte.
d) ostvariti kontakt tijelom prema protivniku, okrenut licem ka njemu sa spuštenim rukama i održavati taj kontakt s namjerom promatranja i praćenja protivnika.

Nije dopušteno:
8:2 a) udarati ili izbacivati loptu iz ruku protivnika.
b) blokiranje ili guranje protivnika rukama, šakama ili nogama
c) onemogućavanje, držanje, guranje, natrčavanje i naskakivanje na protivnika.
d) sve ostale nepravilnosti, nasrtanje i ugrožavanje protivnika (sa ili bez lopte) koja su u suprotnosti sa pravilima.

8:3 Pri prekršajima pravila 8.2 na protivnika, kod kojih je akcija usmjerena uglavnom ili isključivo na protivnika, a ne na loptu, primjenjuje se progresivno kažnjavanje. Progresivno kažnjavanje znači da nije dovoljno kazniti određeni prekršaj samo slobodnim bacanjem ili šestercem, jer takav prekršaj nadilazi grešku koja se počinjava u borbi za loptom.
Svaki prekršaj koji odgovara definiciji za progresivno kažnjavanje zahtijeva osobno kažnjavanje.

8:4 Fizičko ili verbalno izražavanju koje nije u skladu sa sportskim duhom smatra se nesportskim ponašanjem. (Na primjer, vidi objašnjenje br. 5) To se primjenjuje kako na igrača, tako i na vodstvo, na ili van površine igrališta. Progresivno kažnjavanje također se primjenjuje u slučajevima nesportskog ponašanja (16.1d, 16:2c, 16:2d, 16:6b, h, i).

8:5 Igrač koji pri napadu na protivnika ugrozi njegovo zdravlje, bit će diskvalificiran (16:6c), osobito ako:

a) sa strane ili s leđa udari ili povuče pucačku ruku igrača koji baca ili dodaje loptu,
b) poduzima bilo kakvu akciju pri kojoj udara protivnika po glavi ili vratu;
c) namjerno udara tijelo protivnika stopalom ili koljenom ili na bilo koji drugi način; to uključuje i ;
d) gura protivnika u skoku ili u trku, ili ga napadne na takav način da protivnik izgubi kontrolu nad svojim tijelom; to se također primjenjuje kada vratar napusti vratarev prostor zbog protunapada protivnika;
e) udari obrambenog igrala u glavu slobodnim udarcem kao izravnim udarcem na vrata, uz pretpostavku da se obrambeni igrač nije pomaknuo; ili, slično, ako udari vratara u glavu udarcem sa 6 metara, uz pretpostavku da se vratar nije pomaknuo.

8:6 Iznimno nesportsko ponašanje igrača ili službene osobe, na ili van površine igrališta (npr. vidi Objašnjenje 6), kaznit će se diskvalifikacijom (16:6e).

8:7 Igrač koji je kriv za tijekom vremena igre bit će isključen (16:11-13). Napad van vremena igre dovodi do diskvalifikacije (16;6f; 16:16b,d). Službena osoba kriva za fizički napad bit će diskvalificirana (16:6 g).

Komentar:
Fizički napad se u svrhu ovih pravila definira kao nasilan i namjeran fizički napad na drugu osobu (igrača, suca, zapisničara/mjeritelja vremena, službenu osobu, delegata, gledatelja, itd.). Drugim riječima, ne radi se o jednostavnoj refleksnoj reakciji ili rezultatu nehaja ili pretjerivanja. Pljuvanje na drugu osobu posebna je kategorija napada.

8:8 Kršenje pravila 8:2-7 kažnjava se dodjelom šesterca u korist protivnika (Pravilo 14:1), ako je prekršaj izravno, ili neizravno zbog prekida, on uzrokuje ili uništava jasnu šansu protivnika da postigne zgoditak.

U suprotnom, dodjeljuje se slobodno bacanje u korist protivnika (Pravila 13:1a-b, ali vidi i 13:2 te 13:3).


Pravilo 9 POSTIZANJE ZGODITKA I ODLUKA O ISHODU IGRE

Postizanje zgoditka

9:1 Zgoditak je postignut kada lopta prijeđe poprečnu liniju vrata (slika 4), a bacač i njegovi suigrači ne naprave nikakav prekršaj prije ili za vrijeme bacanja.
Zgoditak se priznaje uđe li lopta u vrata, iako je igrač obrambene momčadi počinio prekršaj pravila.
Ako suci ili mjeritelj vremena prekinu igru prije nego što je lopta prešla poprečnu liniju vrata, ne smije se dosuditi zgoditak.
Ako lopta dospije u vlastita vrata, zgoditak se priznaje u korist protivničke momčadi, osim ako vratar izvodi izbacivanje (12:2, 2.odlomak).

Komentar:
Ako netko tko nema pravo sudjelovanja u igri (gledatelj, itd.) spriječi put lopti, mora se presuditi zgoditak, ako su suci uvjereni da bi lopta dospjela u vrata bez zahvata osobe koja nije imala pravo sudjelovanja.

9:2 Kreativni ili spektakularni zgodici vrijede dva boda; tzv. boduje se s dva boda.

9:3 Šesterac vrijedi dva boda.

9:4 Nakon postizanja zgoditka igra se nastavlja vratarevim izbacivanjem iz vratarevog prostora (12:1).

9:5 Ako su suci dosudili zgoditak i dali znak za izbacivanje, zgoditak se ne može poništiti.
Oglasi li se završni signal između postignutog zgoditka i početnog bacanja, suci priznaju takav zgoditak bez početnog bacanja.

Postizanje zgoditka od strane vratara

9:6 U slučaju kada vratar postigne zgoditak iz polja za igru, suci dodjeljuju dva boda.

 


Odlučivanje o ishodu igre

9:7 Ako su obje momčadi isti broj zgoditaka na kraju poluvremena, primjenjuje se pravilo , t.j. pobjednik je ona momčad koja prva postigne zgoditak (2:6).

9:8 Ako je svaka momčad pobijedila u jednom poluvremenu, primjenjuje se pravilo (igrač protiv vratara).
Petorica igrača koji imaju pravo sudjelovanja pucaju na vrata izmjenjujući se s igračima protivničke momčadi. Ako je vratar jedan od bacača, on se računa kao igrač na terenu kada puca na vrata (4:8 komentar).
Pobjeđuje ona momčad koja je postigla više zgoditaka nakon pet bacanja.
Ako je nakon prvog kruga rezultat i dalje neriješen, nastavlja se serija .
U tom se slučaju mijenjaju strane igrališta (ali se pritom ne mijenja prostor za zamjenu- vidi komentar).
Opet petorica igrača s pravom sudjelovanja naizmjence s petoricom igrača protivničke momčadi pucaju na vrata. U ovom slučaju momčad koja je u prvom krugu bila druga, prva puca na vrata.
U ovom i svakom slijedećem krugu pobjeđuje ona momčad koja je postigla veći broj zgoditaka nakon jednakog broja pokušaja svake momčadi.

Komentar: Odlučivanje o ishodu igre

U pucanju penala suci bacaju novčić kako bi odredili strane igrališta na kojima će momčadi izvoditi penale (vidi Objašnjenje 2).
Ako je momčad pobijedila u bacanju novčića i odabire da bude prva u izvedbi penala, tada protivnik ima pravo biranja strane. U suprotnom, ako momčad koja pobijedi u bacanju novčića izabere stranu, tada protivnik ima pravo biti prvi u izvedbi penala.
Oba vratara moraju stajati na liniji vrata barem jednom nogom. Igrač mora stajati u polju za igru jednom nogom na desnoj ili lijevoj točki gdje se križaju linija vratarevog prostora i uzdužna linija. Kada sudac da znak zviždukom, igrač vraća loptu vrataru na liniju vrata. Tijekom dodavanja lopta ne smije dotaknuti tlo. Vratar s loptom mora ostati u vratarevom prostoru. Unutar tri sekunde on mora ili pucati na protivnička vrata ili dodati loptu suigraču, koji trči prema protivničkim vratima. I tijekom ovog dodavanja lopta ne smije dotaknuti tlo.
Igrač mora uhvatiti loptu i pokušati postići zgoditak, a da pritom ne počini nikakav prekršaj.

Ako vratar momčadi u napadu ili igrač prekrši neko pravilo, napad se prekida.
Ako vratar momčadi u obrani napusti vratarev prostor, smije se vratiti u svoj prostor.
Ako broj igrača padne ispod 5 u jednom krugu, ta će momčad imati utoliko manje mogućnosti za pucanje, jer igrač nema pravo pucanja na vrata više od jedanput po krugu.

9:9 Ako vratar momčadi u obrani spriječi postizanje zgoditka kršenjem pravila, suci će dosuditi penal u korist protivničke momčadi.

Komentar:
Svaki igrač s pravom sudjelovanja može izvesti penal.

9:10 Tijekom , svi igrači koji sudjeluju moraju se nalaziti u prostoru za zamjenu. Igrači koji su već izveli svoje bacanja vraćaju se u prostor za zamjenu.


Pravilo 10 POČETNO BACANJE

10:1 Svako poluvrijeme, te počinju početnim bacanjem (2:2).

10:2 Početno bacanje izvodi se sa središnje linije igrališta. Na zvižduk jednog suca, drugi sudac baca loptu u vis.

10:3 Drugi sudac nalazi se van uzdužne linije, nasuprot zapisničkog stola.

10:4 Svi igrači, osim po jednog iz svake momčadi, moraju se nalaziti na udaljenosti od najmanje 3 metra od suca dok se izvodi početno bacanje, ali se smiju postaviti na bilo kojem drugom mjestu na polju za igru.
Dva igrača koji skaču za loptu stajat će pored suca, svaki na strani bližoj vratima svoje momčadi.

10:5 Za loptom se smije skakati tek nakon što je dosegla najvišu točku.

 

 

Pravilo 11 UBACIVANJE

11:1 Ubacivanje se dosuđuje kada lopta potpuno prijeđe uzdužnu liniju ili kada igrač obrambene momčadi posljednji dodirne loptu i ona prijeđe poprečnu liniju.

11:2 Ubacivanje izvodi bez zvižduka momčad čiji igrač nije posljednji dodirnuo loptu prije prelaska uzdužne ili poprečne linije.

11:3 Ubacivanje se izvodi sa mjesta gdje je lopta prešla uzdužnu liniju, ali sa najmanje udaljenosti od 1 metra od točke gdje se presijecaju linija vratarevog prostora i uzdužna linija ako je lopta prešla poprečnu liniju ili uzdužnu liniju unutar vratarevog prostora.

11:4 Igrač koji ubacuje loptu mora stajati jednom lopto na uzdužnoj liniji sve dok lopta ne napusti ruku.
Igrač koji ubacuje loptu ne smije odložiti loptu na tlo i ponovno je podići, ili odbiti loptu o tlo i ponovno je uhvatiti (13:1a).

11:5 Pri ubacivanju protivnici ne smiju prići izvođaču bliže od 1 m.

Pravilo 12 IZBACIVANJE

12:1 Izbacivanje se dosuđuje kada:
a) protivnička momčad postigne zgoditak
b) vratar ima kontrolu nad loptom u vratarevom prostoru (Pravilo 6:6)
c) lopta prijeđe poprečnu liniju, nakon što ju je zadnji dotaknuo vratar ili igrač protivničke momčadi.
U svim gore navedenim situacijama lopta je izašla iz igre.
Pravilo 13:3 se primjenjuje ako je došlo do kršenja pravila od strane vratareve momčadi nakon što je dosuđeno izbacivanje, a još nije izvedeno.

12:2 Izbacivanje se izvodi bez zvižduka iz vratarevog prostora preko linije vratarevog prostora(međutim, vidi 15:3b).
Smatra se da je izbacivanje izvedeno kada je lopta koju je izbacio vratar prešla liniju vratarevog prostora.
Kod izbacivanja igrači smiju stajati odmah do linije vratarevog prostora u polju za igru, ali ne smiju dotaknuti loptu dok ona ne prijeđe liniju vratarevog prostora (15:7, 3.odlomak).

12:3 Vratar smije ponovno dotaknuti loptu nakon izbacivanja tek kad je dodirne neki drugi igrač (5:7, 13:1a).


Pravilo 13 SLOBODNO BACANJE

Dosuđivanje slobodnog bacanja

13:1 U načelu, suci prekidaju igru i ona ponovno započinje slobodnim bacanjem u korist protivnika kada:

a) momčad u posjedu lopte počini prekršaj koji dovodi do gubitka lopte (vidi Pravila 4:4, 4:6, 4:13, 4:14, 5:6-11, 6:2a-b, 6:4, 6:8b, 7:2-4, 7:7-8, 7:10, 8:8, 11:4, 12:3, 13:9, 14:5-7 te 15:2-5).
b) Obrambena momčad počini prekršaj pravila u kojemu momčad u posjedu lopte gubi loptu (vidi pravila 4:4, 4:6, 4:13, 4:14, 6:2b, 6:4, 6:8b, 7:8, 8:8, 11:4, 13:7).

13:2 Suci bi trebali dopustiti tijek igre na način da se suzdrže od preranog prekida igre dosuđivanjem slobodnog bacanja.
To znači da, prema pravilu 13:1a, suci ne bi trebali dosuditi slobodno bacanje ako obrambena momčad dođe u posjed lopte odmah nakon što je momčad u napadu počinila prekršaj.
Isto tako, prema pravilu 13:1b, suci ne bi trebali intervenirati dok i ako nije jasno da je momčad u napadu izgubila posjed lopte ili ne može nastaviti napad zbog prekršaja koji je počinila obrambena momčad.
Ako se dosuđuje osobna kazna zbog prekršaja pravila, suci mogu dosuditi momentalni prekid igre, ukoliko to ne uzrokuje prednost za momčad koja je počinila prekršaj. U suprotnom se kazna odgađa dok postojeća situacija ne završi.
Pravilo 13:2 se ne primjenjuje u slučaju prekršaja pravila 4:3, 4:4, 4:6, 4:13, 4:14, kada se igra odmah prekida, intervencijom mjeritelja vremena.

13:3 Ako dođe do prekršaja koji bi obično doveo do slobodnog udarca pod točkom 13:1, gdje je lopta van igre, igra se ponovno započinje bacanjem koje odgovara razlog postojećeg prekida.


13:4 Osim situacija naznačenih u pravilu 13:1a-b, slobodno bacanje također se koristi kao način ponovnog započinjanja igre u određenim situacijama gdje je igra prekinuta (tj. kada je lopta u igri), iako nije došlo do nikakvog prekršaja:

a) ako je jedna momčad u posjedu lopte u vrijeme prekida, ona u nastavku igre ponovno dobiva loptu.
b) Ako niti jedna momčad nije u posjedu lopte, loptu ponovno dobiva momčad koja je bila zadnja u posjedu lopte;
c) Kada se igra prekida jer je lopta dotaknula konstrukciju iznad igrališta, momčad koja nije zadnja dotaknula loptu dobiva loptu.

13:5 Ako suci dosude slobodno bacanje protiv momčadi koja je u posjedu lopte kada sudac zazviždi, tada igrač u posjedu lopte mora odmah ispustiti loptu i staviti je na tlo tamo gdje on stoji (16:2e).

Izvođenje slobodnog bacanja

13:6 Pri izvođenju slobodnog bacanja igrači protivničke momčadi moraju biti udaljeni najmanje 1 metar od linije vratarevog prostora protivničke momčadi (15:1).

13:7 Nakon što se izvede slobodno bacanje, igrači protivničke momčadi moraju biti udaljeni najmanje 1 metar od bacača.

13:8 Slobodno bacanje izvodi se bez zvižduka (vidi 15:3b) te u načelu s mjesta gdje je učinjen prekršaj.
Iznimke ovom načelu su slijedeće:

U situacijama opisanim u 13:4 a-b, slobodno bacanje se izvodi nakon sudačkog zvižduka, u načelu s mjesta gdje se lopta nalazila u vrijeme prekida. U slučaju 13:4c, slobodno bacanje se izvodi također nakon sudačkog zvižduka, ali u načelu s mjesta ispod konstrukcije u koju je lopta udarila.

Ako sudac ili tehnički delegat (IHF-a ili kontinentalnog/nacionalnog saveza) prekine igru zbog prekršaja od strane igrača ili člana vodstva momčadi u obrani, te to rezultira verbalnom opomenom ili osobnom kaznom, slobodno bacanje bi se trebalo izvesti s mjesta gdje se lopta nalazila kada je igra prekinuta, ako je to povoljnije mjesto od onog gdje je počinjen prekršaj.

Ista se iznimka primjenjuje kao u prethodnom odlomku ako mjeritelj vremena prekine igru zbog nepravilne zamjene, ili nepropisnog ulaska pod pravilima 4:3, 4:4, 4:6, 4:13, 4:14.

Kao što je naznačeno u točki 7:10, slobodna bacanja zbog pasivne igre izvode se s mjesta gdje se lopta nalazila kada je prekinuta igra.

Usprkos osnovnim načelima i postupanjima navedenim u prethodnim odlomcima, slobodno se bacanje nikada ne smije izvesti iz vratarevog prostora momčadi bacača. U svakoj situaciji gdje je mjesto izvođenja unutar vratarevog prostora, ono se pomiče do najbliže točke u polju za igru odmah do linije vratarevog prostora.

Ako je ispravno mjesto izvođenja slobodnog bacanja bliže od jednog metra od linije vratarevog prostora momčadi u obrani, ono se izvodi na najmanjoj udaljenosti od 1 metra od linije vratarevog prostora.

13:9 Kada se igrač momčadi kojoj je dodijeljeno slobodno bacanje nalazi na ispravnom mjestu za izvođenje bacanja, s loptom u ruci, ne smije ju ispustiti na tlo i ponovno uzeti, ili ju odbiti o tlo i ponovno uhvatiti (13:1a).


Pravilo 14 ŠESTERAC

Odluka o dosuđivanju šesterca:

14:1 Šesterac se dosuđuje pri:

a) nepravilnom sprječavanju očite prilika za pogodak na cijeloj površini igrališta, makar to učinila i neka službena osoba ili igrač;
b) neopravdanom zvižduku pri jasnoj prilici za zgoditak;
c) osujećivanju prilike za zgoditak od strane nekoga tko ne sudjeluje u igri (osim u Pravilu 9:1, primjenjuje se komentar)
Za definiciju vidi Objašnjenje br. 7.

14:2 Ako napadač zadrži punu kontrolu nad loptom i tijelom usprkos prekršaju navedenom u 14:1a, nema razloga za dosuđivanje šesterca, čak i ako nakon toga igrač ne može iskoristiti jasnu priliku za zgoditak.

Kada god postoji potencijalna odluka o dosuđivanju šesterca, suci bi se uvijek trebali suzdržati od takve odluke dok jasno ne utvrde je li takva presuda uistinu opravdana i potrebna. Ako napadač nastavi kako bi postigao zgoditak usprkos nepropisnom ponašanju braniča, tada očito nema razloga za dosuđivanje šesterca. U suprotnom, ako je očito da je igrač izgubio loptu ili kontrolu nad tijelom zbog prekršaja, pa više ne postoji jasna prilika za postizanje zgoditka, tada suci moraju dosuditi šesterac.

14:3 Pri dosuđivanju šesterca, suci moraju dosuditi i time-out (2:14b).

14:4 Ako igrač postigne zgoditak pri izvođenju šesterca, momčad osvaja dva boda (9:3).

Izvođenje šesterca

14:5 Šesterac se izvodi poslije zvižduka suca u polju, neposrednim pucanjem na vrata unutar 3 sekunde od zvižduka (13:1a).

14:6 Pri izvođenju šesterca bacač ne smije dodirivati ni prekoračiti liniju šesterca prije nego što je lopta napustila ruku (13:1a).

14:7 Poslije izvođenja sedmerca igra se može nastaviti ako je lopta dodirnula protivnika ili vrata (13:1a).

14:8 Pri izvođenju šesterca, vratar i ostali protivnici bacača moraju se nalaziti na najmanjoj udaljenosti od 1 metra od bacača dok lopta ne napusti njegovu ruku. U suprotnom se ponavlja šesterac, ako prvi pokušaj ne rezultira zgoditkom.

14:9 Više nije dopušteno mijenjati vratare kada je bacač spreman izvesti šesterac i stoji na ispravnom mjestu s loptom u ruci. Bilo kakav pokušaj zamjene kaznit će se kao nesportsko ponašanje (8:4, 16.1d i 16:2c).

 

 

 


Pravilo 15 OPAE UPUTE ZA IZVODENJE BACANJA (ubacivanja, izbacivanja, slobodnog bacanja, šesterca)

15:1 Lopta se mora nalaziti u ruci bacača prije izvođenja bacanja.
Svi igrači moraju biti na položajima opisanima za određeno bacanje. Igrači moraju ostati na ispravnim položajima sve dok lopta ne napusti bacačevu ruku.
Neispravni početni položaj mora se ispraviti (međutim, vidi 15:7)

15:2 Osim u slučaju izbacivanja, bacač mora barem jednim dijelom stopala dodirivati tlo pri izvođenju bacanja (13:1a). Bacač smije slobodno podizati i spuštati drugo stopalo.

15:3 Sudac mora dati znak zviždukom za ponovni početak:

a) uvijek u slučaju šesterca
b) u slučaju ubacivanja, izbacivanja ili slobodnog bacanja:
- za ponovni početak nakon time-outa;
- za ponovni početak sa slobodnim bacanjem pod točkom 13:4;
- kada se izvođenje odgađalo;
- nakon ispravka položaja igrača;
- nakon usmenog upozorenja.

Nakon znaka zviždukom bacač mora igrati loptu unutar 3 sekunde (13:1a).

15:4 Smatra se da je bacanje izvedeno kada je lopta napustila bacačevu ruku (vidi 12:2).
Pri izvođenju bacanja lopta se ne smije dodati ili ju ne smije dotaknuti bacačev suigrač.

15:5 Bacač ne smije ponovno dotaknuti loptu dok lopta ne dotakne drugog igrača ili vrata (13:1a).

15:6 Zgoditak se može postići iz bilo kojeg od ovih bacanja osim u slučaju izbacivanja, gdje autogol nije moguć (12:2), te u slučaju sudačkog bacanja (jer ga izvodi sudac).

 

15:7 Neispravni položaj obrambenih igrača u vezi s izvođenjem ubacivanja ili slobodnog bacanja sudac ne smije ispravljati ako igrači u napadu imaju prednost trenutnim izvođenjem bacanja. Ako postoje izgledi da izgube tu prednost, sudac mora ispraviti te položaje (15:3b).
Ako sudac zazviždi kako bi dao znak za početak izvođenja bacanja, usprkos neispravnim položajima obrambenih igrača, ti igrači imaju puno pravo intervencije.
Igrač koji odgađa ili ometa izvođenje bacanja protivnika na način da stoji preblizu, ili na bilo koji drugi način, bit će isključen na vremensku kaznu.


Pravilo 16 KAZNE

Isključenje na vremensku kaznu

16:1 Isključenje na vremensku kaznu se može dati:

a) pri prekršaju pravila ili sličnom prekršaju na protivniku (5:5 i 8:2) koji ne potpada pod kategoriju u točki 8:3.
b) Pri ponovljenim, progresivno kažnjivim prekršajima (8:3).
c) Pri prekršajima pravila kada protivnik izvodi bacanje (15:7).
d) Pri nesportskom ponašanju igrača ili službene osobe (8:4).

16:2 Isključenje na vremensku kaznu mora se dosuditi pri:

a) pogrešnoj zamjeni igrača ili nepravilnom ulaskom u igralište (4:13, 4:14)
b) progresivnom kažnjavanju ponovljenih prekršaja pravila u ponašanju prema protivniku (8:3)
c) ponovljenom, nesportskom ponašanju igrača na igralištu ili van njega (8:4)
d) ponovljenom, nesportskom ponašanju službene osobe
e) nespuštanju lopte na tlo odmah nakon odluke protiv momčadi koja je u posjedu
lopte (13:5)
f) ponovljenim prekršajima pri kod izvođenja protivničkog bacanja (15:7)
g) kao posljedica diskvalifikacije igrača ili službene osobe tijekom igre (16:8, 2. odlomak)
h) nesportskom ponašanju igrača prije ponovnog početka igre, odmah nakon što mu je dosuđeno isključenje na vremensku kaznu (16:12)

16:3 Isključenje na vremensku kaznu pokazuje se kažnjenom igraču i zapisničaru/mjeritelju vremena pomoću znaka za isključenje (jedinstveni sudački znak br.14).

16:4 Za vrijeme isključenja na vremensku kaznu igrač ne smije sudjelovati u igri i njegova ga momčad ne smije zamijeniti drugim igračem na igralištu.
Isključeni igrač se može zamijeniti ili ući na igralište čim dođe do promjene posjeda lopte između dvaju momčadi (vidi pravilo 16, komentar 2).

16:5 Drugo isključenje na vremensku kaznu igrača rezultira njegovom diskvalifikacijom.
U načelu diskvalifikacija nakon dva isključenja na vremensku kaznu vrijedi za preostali dio utakmice (Pravilo 16, komentar 3) te se uzima kao sudačka odluka zasnovana na činjenicama. (Takve se diskvalifikacije ne spominju u zapisniku utakmice).

Diskvalifikacija

16:6 Diskvalifikacija se dosudjuje zbog:
a) stupanja u igralište igrača koji nema pravo igranja
b) ponovljenog nesportskog ponašanja službenih osoba, nakon što su već bili isključeni na vremensku kaznu pod točkom 16:2d (8:4).
c) prekršaja koji ugrožavaju zdravlje protivnika
d) prekršaja vratara koji je napustio svoj prostor tijekom "ispucavanja" (jedan igrač protiv vratara) te ugrozio zdravlje protivnika (8:5:radnje koje su jasno usmjerene na tijelo protivnika i nisu usmjerene na loptu)
e) grubog nesportskog ponašanja igrača ili službene osobe, na ili van igrališta;
f) fizičkog napada igrača van vremena igre, tj. Prije igre ili tijekom prekida (8:7, 16:16b,d);
g) fizičkog napada službene osobe (8:7);
h) pri drugom isključenju na vremensku kaznu (16.5)
i) ponovljenog nesportskog ponašanja službene osobe ili igrača izvan površine igrališta (16:16d).

16:7 Nakon sazivanja time-outa, diskvalifikacija se pokazuje prekršitelju, zapisničaru i mjeritelju vremena podizanjem crvenog kartona. (Jedinstveni sudački znak br.13; dimenzije crvenog kartona oko 9x12 cm).

16:8 Diskvalifikacija igrača ili službene osobe vrijedi uvijek do isteka igre. Igrač ili službena osoba mora odmah napustiti igralište kao i prostor za zamjenu. Nakon odlaska, igrač ili službena osoba nema pravo nikakvog oblika kontakta s momčadi do završetka igre.
Diskvalifikacijom igrača ili službene osobe smanjuje se broj igrala, odnosno službenih osoba neke momčadi (osim u 16:16b). Međutim, momčad ima pravo dopuniti broj igrača na igralištu nakon promjene posjeda nad loptom između momčadi (vidi pravilo 16, komentar 2).

16: 9 Suci moraju objasniti razloge za diskvalifikaciju (osim u slučaju drugog isključenja na vremensku kaznu - 16:6h) u zapisniku s utakmice, nadležnim tijelima.

16:10 Ako su vratar ili igrač tijekom "ispucavanja" (jedan igrač protiv vratara) kažnjeni zbog nesportskog ili grubog nesportskog ponašanja, mora ih se diskvalificirati.

Isključenje na ostatak vremena igre

16:11 Isključenje na ostatak vremena igre mora se dosuditi:
Kada je igrač kriv za fizički napad (definiran u pravilu 8:7) tijekom vremena igre na igralištu ili van igrališta.

16:12 O siključenju do kraja igre obavještava se neposredno, poslije prekida vremena igre, igrača koji je učinio prekršaj i zapisničara/mjeritelja vremena, jedinstvenim sudačkim znakom br.15- sudac pokazuje prekriženim podlakticama u visini glave odluku o isključenju do kraja igre.

16:13 Isključenje do kraja igre vrijedi uvijek za ostatak vremena igre i momčad mora igrati s igračem manje.
Isključeni igral mora odmah napustiti igralište i prostor za zamjenu. Isključenog igrača ne može se zamijeniti. Nakon odlaska, igrač nema pravo kontakta s momčadi.

16:14 O takvom isključenju suci moraju objasniti razloge u zapisniku s utakmice, nadležnim tijelima (17:12).

 


Više od jednog prekršaja u istoj situaciji

16:15 Ako je igrač ili službena osoba kriva za više od jednog prekršaja koji su počinjeni istovremeno ili izravnim slijedom, prije ponovnog početka igre, te ovi prekršaji zahtijevaju različite kazne, onda mu se u načelu dodjeljuje najstroža kazna. To je uvijek slučaj kada je jedan od prekršaja fizički nasrtaj.

Prekršaji van vremena igre

16:16 Nesportsko ponašanje, grubo nesportsko ponašanje ili nasilje od strane igrača ili službene osobe u sportskim prostorijama van vremena igre kaznit će se:

Prije utakmice:
a) pri nesportskom ponašanju, opomenom (16:1d)
b) pri grubom nesportskom ponašanju ili nasrtaju, diskvalifikacijom (16:6, e-g), ali momčad može poslije toga započeti utakmicu sa 8 igrača i 4 službene osobe.

Za vrijeme odmora:
a) pri nesportskom ponašanju, opomenom (16:1d)
b) pri grubom nesportskom ponašanju ili nasrtaju, diskvalifikacijom (16:6, b,e-g-i), u slučaju ponovljenog nesportskog ponašanja ne primjenjuju se pravila 16:2 c-d, koja vrijede za vrijeme igre.
Nakon diskvalifikacije za vrijeme odmora momčad ima pravo nastaviti s igrom na igralištu s istim brojem igrača kao i prije odmora.

Nakon igre:
e) podnošenjem pisanog izvještaja.

Komentar 1:

Situacije opsiane u pravilima 16:1, 16.2, 16:6 i 16:11 uglavnom obuhvaćaju prekršaje počinjene tijekom igre.
Vrijeme igre obuhvaća "time-out", "zlatni zgoditak" i "penali" (jedan igrač protiv vratara), ali ne i odmore.

 


Komentar 2:

Pojam promjene posjeda podrazumijeva da je lopta prešla iz posjeda jedne momčadi u posjed druge.

Iznimke i objašnjenja:

a) na početku drugog poluvremena, zlatnog zgoditka ili ispucavanja (jedan igrač protiv vratara), igrač isključen na vremensku kaznu može se zamijeniti ili ponovo ući na igralište
b) isključenje obrambenog igrača na vremensku kaznu u kombinaciji sa šestercem:
- ako momčad u napadu postigne zgoditak, isključeni igrač se može zamijeniti ili ponovno ući u igralište nakon izbacivanja;
- ako zgoditak nije postignut, isključeni igrač ili njegova zamena moraju čekati do slijedeće promjene u posjedu lopte prije nego uđu na igralište.
c) ako se radi o zakašnjelom isključenu u situaciji prednosti:
- isključenje počinje trenutkom nametanja sankcije, tj. Čim završi prednost i donesena je odgovarajuća odluka

Komentar 3:

"Važeći do kraja igre" (16:5) obuhvaća i "zlatni zgoditak" i "penali".


Pravilo 17 SUCI

17:1 Svaku igru vode dva ravnopravna suca, kojima sa strane pomažu zapisničar i mjeritelj vremena.

17:2 Suci nadziru ponašanje igrača od njihovog ulaska u sporstki objekt do izlaska iz sportskog objekta.

17:3 Prije početka igre suci ispituju stanje površine igralipta, vrata i lopte; oni određuju loptu kojom se mora igrati (pravilo 1 i 3:1).
Suci utvrđuju i prisutnost obje momčadi u propisanoj sportskoj odjeći, provjeravaju zapisnik, opremu igrača, je li momčad zauzela prostor za zamjenu, kao i prisutnost i identitet upisanih odgovornih službenih osoba, za svaku momčad .
Suci su obvezni otkloniti nepravilnosti (4:2-3 i 4:8-10).

17:4 Jedan od sudaca baca novčić u prisutnosti drugog suca i oba kapetana momčadi (2.1).

17:5 Na početku utakmice jedan se sudac postavlja van uzdužne linije na suprotnoj strani od zapisničkog stola. On otvara igru zviždukom (2:5). Drugo imenovani sudac postavlja se u sredinu igrališta . Nakon zvižduka on izvodi sudačko bacanje (vidi Pravilo 10).
Tijekom utakmice suci moraju s vremena na vrijeme zamijeniti strane.

17:6 Suci se moraju postaviti na taj način da imaju pregled nad prostorima za zamjenu obje momčadi (17:11, 18:1).

17:7 Načelno cijelu utakmicu vode isti suci.
Njihova je odgovornost provođenje pravila igre, a prekršaje kažnjavaju u skladu s pravilima igre (vidi ipak 13:2 i 14:12).
Ispadne li za vrijeme igre jedan sudac, drugi sudac sam vodi utakmicu (za IHF-ova i kontinentalna natjecanja, u ovoj se situaciji primjenjuju važeća pravila tih saveza).

17:8 Ako oba suca zvižde protiv iste momčadi, a imaju različita mišljenja, uvijek se dosuđuje stroža kazna.

17:9 a) Ako oba suca zvižde imaju različita mišljenja o dodjeli bodova nakon postizanja zgoditka, primjenjuje se zajednička odluke (vidi komentar).
b) Ako oba suca zvižde zbog prekršaja, ili je lopta van igrališta, a suci pokazuju različita mišljenja o tome koja je momčad počinila prekršaj, primjenjuje se zajednička odluka.

U tim slučajevima prekid igre je obavezan. Nakon konzultiranja između sudaca, oni daju jasne ručne znakove i utakmica se ponovo započinje nakon zvižduka (2:8f, 15.3b).

Komentar:
Suci donose zajedničku odluku nakon kratkog konzultiranja. Ako ne uspiju doći do zajedničke odluke, prevladat će odluku prvo imenovani sudac na igralištu.

17:10 Oba su suca odgovorna za rezultat, mjerenje vremena i konačni ishod utakmice. Oni su odgovorni za nadzor mjerenja vremena. Pojavi li se sumnja u ispravnost mjerenja vremena, odluku o tome donosi zajednička odluka oba suca (također vidi 17:9, komentari).

17:11 Uz pomoć mjeritelja vremena/ zapisničara suci nadziru ulazak i izlazak zamjena igrača (17:6, 18.1).

17:12 Suci su obvezni poslije igre ispravno popuniti i pregledati zapisnik utakmice.
Odluke o isključenju do kraja igre (16:14) i diskvalifikaciji tipa navedenog u pravilu 16:8, moraju se objasniti u zapisniku utakmice.

17:13 Sudačke odluke na osnovi svojih zapažanja i one su konačne.
Protiv odluke suca može se prigovoriti, ako je odluka u suprotnosti s pravilima igre.
Za vrijeme igre sucima se mogu obratiti samo , koji su za to ovlašteni.

17:14 Oba suca imaju pravo privremeno ili trajno prekinuti igru.
Prije prekida igre moraju se iscrpiti sve mogućnosti nastavka igre.


Pravilo 18 MJERITELJ VREMENA I ZAPISNIČAR

18:1 Načelno, mjeritelj vremena kontrolira vrijeme igre i time-out. Uglavnom samo on može prekinuti utakmicu kada bi to bilo potrebno.
Isto tako, zapisničar ima glavnu odgovornost za unos podataka u zapisnik i bilježenje zgoditaka, za ulazak igrača koji dopunjavaju momčad, te za ulazak igrača bez prava sudjelovanja.
Druga zaduženja, kao što je kontrola broja igrača i službenih osoba u prostoru za zamjenu, zajednička su odgovornost mjeritelja vremena i zapisničara.
I zapisničar i mjeritelj vremena podržavaju suce u nadziranju zamjena (17:6, 17:11).
Također, vidi Objašnjenje br.8 glede ispravnih postupaka za intervenciju mjeritelja vremena/ zapisničara u ispunjenju nekih od gore navedenih odgovornosti .

Komentar:
Tijekom prvenstava IHF-a, kontinentalnih i nacionalnih prvenstava obaveze se mogu raspodijeliti na drugi način.

18:2 Ako ne postoji semafor, mjeritelj vremena obavještava odgovornu službenu osobu svake momčadi koliko je vremena prošlo i koliko je preostalo, posebice nakon time-outa.

Ako ne postoji semafor s automatskim završnim signalom, mjeritelj vremena objavljuje jasnim signalom poluvrijeme i završetak utakmice (vidi pravilo 2:9).
Kada je igrač isključen na vremensku kaznu, zapisničar to potvrđuje igraču pokazivanjem kartona. Karton s brojkom <1> ukazuje na prvo isključenje na vremensku kaznu, a karton s brojkom <2> ukazuje na drugo isključenje igrača.

Jedinstveni sudački znaci

1. Pokazivanjem jednog ili dva prsta suci pokazuju dodjeljuje li se 1 ili 2 boda za postignuti zgoditak (pravilo 9, 14:4, objašnjenje 1). Pri dodjeli dva boda, sudac još dodatno naznačuje bodovanje punim okomiti njihanjem ruke.

2. Jedinstveni sudački znak br.14; sudac ukazuje na prekršaj pravila i pokazuje igrača koji je počinio prekršaj.
Isključenje na vremensku kaznu pokazuje se savijanjem jedne ruke u laktu, a drugom se tu ruku uhvati za zglob.

3. Sudac koristi crveni karton kako bi ukazao na diskvalifikaciju.

4. Zapisničar potvrđuje diskvalifikaciju podizanjem crvenog kartona u zrak.

5. Pri dosuđivanju slobodnog bacanja ili ubacivanja, suci moraju odmah pokazati smjer bacanja koje slijedi (znaci 7 ili 9).
6. Nakon toga pokazuje se odgovarajući obavezni znak (znaci) kako bi se ukazalo na bilo kakvu osobnu kaznu (znaci 13-15).
7. Ukoliko bi bilo korisno objasniti razlog za dosuđivanje slobodnog udarca ili šesterca, pokazuje se jedan od znakova 1-6 i 11, radi boljeg objašnjenja. (Međutim, znak br.11 uvijek se dodjeljuje u situacijama kada odluci o slobodnom bacanju zbog pasivne igre nije prethodio znak br.18).

8. Znaci 12, 16 i 17 obavezni su u situacijama kada se primjenjuju.
Znaci 8, 10 i 18 koriste se ako se procijeni da je to potrebno.

 

 


Popis jedinstvenih sudačkih znakova:

1. Prestupanje vratarevog prostora
2. Greška vođenja lopte
3. Greške u koracima i vremenu
4. Obuhvaćanje, čvrsto držanje ili guranje
5. Udaranje
6. Prekršaj u napadu
7. Ubacivanje
8. Izbacivanje
9. Smjer slobodnog bacanja
10. Nepridržavanje odstojanja od 1 metra
11. Pasivna igra
12.1 Jedan bod
12.2 Dva boda
13. Diskvalifikacija (crveni karton).
14. Isključenje na vremensku kaznu
15. Isključenje do kraja igre
16. Privremeni prekid igre (time-out)
17. Dozvola za ulazak dviju osoba (s pravom sudjelovanja) na igralište tijekom prekida vremena igre
18. Upozorenje na pasivnu igru

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
How to get Bookmakers Bonus - articles.
BIGTheme.net - Theme Catalog