DODACI

- Znakovi IHF-a
- Objašnjenja pravila igre
- Prostor za zamjenu igrača
- Smjernice - igralište i vrata
DODACI
OBJAŠNJENJA PRAVILA IGRE
Sadržaj
1. izvođenje slobodnog bacanja nakon završnog signala (2:4-6)
2. Time-out (2:8)
3. Momčadski time-out(2:10)
4. Pjasivna igra (7:10-11)
5. Nesportsko ponašanje (8:4, 16:1d)
6. Grubo nesportsko ponašanje (8:6, 16:6d)
7. Početno bacanje (10:3)
8. Definicija "jasne prigode za pogodak" (14:1)
9. Prekid igre koji daje mjeritelj vremena (18:1)

- Znakovi IHF-a
- Objašnjenja pravila igre
- Prostor za zamjenu igrača
- Smjernice - igralište i vrata
DODACI
OBJAŠNJENJA PRAVILA IGRE
Sadržaj
1. izvođenje slobodnog bacanja nakon završnog signala (2:4-6)
2. Time-out (2:8)
3. Momčadski time-out(2:10)
4. Pjasivna igra (7:10-11)
5. Nesportsko ponašanje (8:4, 16:1d)
6. Grubo nesportsko ponašanje (8:6, 16:6d)
7. Početno bacanje (10:3)
8. Definicija "jasne prigode za pogodak" (14:1)
9. Prekid igre koji daje mjeritelj vremena (18:1)

1. IZVOÐENJE SLOBODNOG BACANJA NAKON ZAVRŠNOG SIGNALA (2:4-6)
U velikom broju slučajeva, momčad koja ima prigodu izvesti slobodno bacanje nakon završnog signala ne pokazuje namjeru postizanja pogotka jer je jasan ishod utakmice ili je pozicija za izvođenje slobodnog bacanja predaleko od protivničkog gola. Unatoč tome, pravila zahtijevaju da se slobodno bacanje izvede, i suci bi morali pravilno procijeniti te smatrati da je slobodno bacanje izvedeno ako igrač koji se nalazi u neposrednoj blizini pozicije izvođenja jednostavno odloži loptu ili je preda sucima.
U onim slučajevima kada je vidljiva namjera ekipe za postizanjem pogodka, suci moraju naći najbolje rješenje, pružiti tu mogućnost (i ako je ona vrlo mala) i osigurati da se situacija ne pretvori u gubljenje vremena i provociranje gledatelja.
To podrazumijeva da suci moraju insistirati na brzom zauzimanju jprvilnog položaja igrača obiju momčadi, kako bi se slobodno bacanje moglo izvesti bez odugovlačenja. U tom slučaju moraju se primijeniti nova pravila vezana za zauzimanje položaja i zamjene opisana u Pravilu 2:5 (4:5 i 13:7).
Suci moraju biti pripravni na kaznene prekršaje obje ekipe. Uporno nasrtanje obrambenih igrača mora biti kažnjeno (15:4, 15:9, 16:1c, 16:3c). Nadalje, napadači često krše pravila za vrijeme izvođenja bacanja, npr. Jedan ili više igrača prelaze preko linije slobodnih bacanja nakon zvižduka a prije nego je bacanje izvedeno (13:7, 3 član) ili se izvođač kreće ili skače prilikom izvođenja (15:1,15:3). Veoma je važno ne dopustiti postizanje nepravilnog zgoditka.

2. TIME-OUT
Bez obzira na situacije navedene u Pravilu 2:8, kada je time-out obavezan, od sudaca se očekuje njihova prosudba potrebe za prekidom vremena i u drugim situacijama. Neke tipične situacije kada time-out nije obavezan ali svejedno ga je potrebno dosuditi jesu:
a) postoje vanjski utjecaji, npr. igralište se mora obrisati
b) moguća ozljeda igrača
c) momčad vidljivo odugovlači, npr. Kada momčad oteže s izvođenjem nekog bacanja ili kada igrač baca loptu s mjesta prekršaja ili je ne ispušta
d)  ako lopta udari u strop ili dio opreme učvršćen iznad igrališta (11:1), a lopta se odbije daleko od mjesta izvođenja slobodnog bacanja, prouzročivši time nepotrebno kašnjenje s izvođenjem.

Kada suci procjenjuju je li potrebno dosuditi time-out u ovim ili nekim drugim situacijama, najprije moraju uzeti u obzir pitanje dovodi li prekid igre bez    
označavanja time-outa neku ekipu u nepovoljan položaj. Npr. Ako je momčad u prednosti na samom kraju utakmice, tada možda nije nužjno dati time-out da se obriše pod. Isto tako, ako je momčad koja bi bila dovedena u nepovoljan položaj zbog nedosuđivanja time-outa sama, iz nekog razloga, prouzročila  kašnjenje ili gubljenje vremena, tada očito nema razloga za time-out.
Drugi je važan činilac očekivano vrijeme prekida. Dužinu prekida zbog ozljede često je teško procijeniti, pa je u tom slučaju sigurnije dati time-out. Naprotiv, suci ne trebvaju biti prebrzi sa davanjem time-outa ako je lopta izišla sa igrališta. U mnogim slučajevima lopta se vraća i moguće je nastaviti igru gotovo u istom trenutku. Ako nije takav slučaj, suci moraju biti spremni brzo ubacitai u igru rezervnu lotu (3:4), s namjerom da se izbjegne nepotrebno zaustavljanje vremena.
Više nije obavezno dati znak za time-out nakon dosuđenog sedmerca. Još uvijek ostaje mogućnost da se time-out dosudi ukoliko to suci prosude, sukladno načelima koji su prethodno opisani. To se odnosi na situaciju kada jedna od momčadi jasno odugovlači s izvođenjem, na primjer mijenjejući vratara ili izvođača sedmerca.

3.MOMČADSKI TIME-OUT (2:10)
Svaka momčad ima pravao pozvati momčadski time-out u trajanju 1 minute, jednočm u svakom poluvremenu regularnog vremena (ali ne i u produžecima ).
Momčad koja želi time-mout mora to učiniti tako da službeni predstavnik ekipe postavi "zeleni karton" na stol ispred mjeritelja vremena(preporuka je da zeleni karton bude dimenzije 15x 20 cm i ima upesano veliko slovo "T" sa svake strane).
Momčad može zatražiti time-out samo kada je u posjedu lopte (dok je lopta u igri ili tijekom prekida). Uvjerivše se da momčad nije izgubila posjed lopte prije nego je mjeritelja vremena dao zvučni signal (u suprotnom se zelenni karton vraća ekipi), ekipi se odmah dosuđuje time-out.
Mjeritelj vremena tada zvučnim signalom prekida igru, rukom daje znak za time-out (znak br. 16) I pokazuje ispruženom rukom kaja je momčad tražila time-out (ako je potrebno, zbog buke i gužve, mjeritelj vremena ove radnje izvodi stojeći). Zeleni  karton nalazi se na stolu, na onoj strai na kojoj je imomčad, iostaje tamo tijekom time-outa.
Suci potvrđuju time-out i mjeritelj na drugom satu započinje mjerenje trajanja time-outa. Suci potvrđuju time-out, imjeritelj vremena na drugom satu započinje mjerenje trajanja time-outa Zapisničar unosi vrijeme momčadskog timej-outa u zapisnik ekipi  koja ga je zatražila.
Tijekom mimčadskog time-outa igrači i službeni predstavnici ostaju u visini svojih prostora za zamjenu, na igralištu ili u prostoru za zamjenu. Suci stoje ne sredini igrališta, ali jedan od njih može nakratko otići do zapisničkog stola na dogovor.
Prekršaji za vrijeme momčadskog time-outa imaju iste posljedice kao i prekršaji za vrijeme igre. U ovom kontekstu nije bitno jesu li igrači na igralištu ili izvan njega; prema pravilima 8:4 i 16:3c, isključenje na dvije minute može se dati zbog nesportskog ponašanja.
Nakon 50 sekundi, mjeritelj vremena daje zvučni signal kojim označava da se igra mora nastaaviti za 10 sekundi.
Ekipe su obavezne biti pripravne za nastavak igre kada istekne momčadski time-out. Igra se nastavlja bacanjem koje odgovara situaciji koja je bila u trenutku kada je dosuđen time-out ili ako je lopta bila u igri, slobodnim bacanjem s mjesta gdje se lopta nalazila u trenutku prekida, za ekipu koja je zatražila momčadski time-out.
Kada sudac da znak za nastavak igre, mjeritelj vremena nastavlja s mjerenjem.


4. PASIVNA IGRA (7:10-11)
Osnovne smjernice:
Cilj primjene pravila o pasivnoj igri je sprečavanje neatraktivne igre inamjernog odugovlačenje. Ovo pravilo zahtjeva od sudaca da za cijelog trajanja igre prepoznaju i sankcioniraju pasivnu igru.
Pasivna igra može se dogoditi tijekom svih faza napada, tijekom prijelaza iz obrane u napad, tijekom pripreme napada ili u pokkušaju završetka napada.
Pasivna igra češće se koristi u sljedećim situacijama:
- momčad ima malu rezultatsku prednost pred kraj utakmice
- momčad uč napadu ima isključenog igrača
- protivnička obran uspješno sprečava pokušaje napada

Korištenje znaka upozorenja za pasivnu igru
Znak upozorenja trebao bi se pokazati u sljedećim situacijama:
a) KADA SE SPORO ZAMJENJUJE IGRAČ ILI KADA MOMČAD SPORO PRELAZI U FAZU NAPADA
Tipični pokazatelji su:
- igrači stoje oko sredine igrališta i čekaju da se obavi zamjena igrača
- igrač odugovlači s izvođenjem slobodnog bacanja (dodajući loptu međusobno ili se pretvara da ne zna s kojeg mjesta treba izvesti bacanje), početnog bacanja (sporo uzimajući loptu od vratara, laganim kotrljanjem i dodavanjem prema središtu igrališta ili polako dolazeći na središte igrališta), izbacivanja ili ubacivanja, nakon što je momčad prije bila upozorena na takvo odugovlačenje
- igrač stoji na istom mjestu poigravajuće se loptom
- lopta se vraća na vlastitu polovicu bez pritiska obrambenih igrača
- odugovlačenje s izvođenjem slobodnog ili nekog drugog bacanja 
-
- b) KADA SE OBAVLJA ZAKAŠNJELA ZAMJENA IGRAČA NAKON ŠTO JE VEĆ ZAPOČELA PRIPREMA NAPADA
 Tipični pokazatelji su:
- svi su igrači već zauzeli svoje pozicije u napadu
- momčad je započela s pripremom napada igrajući loptom oko zone
- do toga trenutka momčad nije pokušala zamijeniti igrača
KOMENTAR
Ekipi koja je pokušala brz protunapad sa svoje polovice igrališta a nije uspjela doći u izglednu priliku za postizanje pogotka, i nakon što je prešla na protivničku polovicu igrališta, mora se dopustiti brza zamjena igrača.
- c) TIJEKOM IZUZETNO DUGE PRIPREME FAZE NAPADA
U načelu, ekipi se mora dopustiti izgradnja napada dodavanjem oko obrambene zone kao priprema za odigravanje željene napadačke akcije.
Tipični pokazatelji preduge pripreme napada, jesu:
- pokušaji ekipe u napadu ne vode prema željenoj napadačkoj akciji
 KOMENTAR
"Željena napadačka akcija" postoji isključivo kada momčad u napadu koristi taktičke varijante koje dovode do prednosti nad obrambenim igračima ili kada se ubrza tijek napada u odnosu na pripremnu fazu.

- napadači međusobno dodaju loptu stojeći na mjestu ili udaljavajući se od vrata
- poigravanje loptom na mjestu
- u kontaktu s protivničkim igračem napadač se prerano okreće, čeka sučev znak za prekid igre ili nema namjeru steći prednočst pred obrambenim igračem
- aktivna obrana: djelotvorna aktivna obrana onemogućava željeno ubrzano kretanje lopte I napadača
- momčad u napadu nije pokušala ubrzati igru između organizacije napada i faze realizacije napada
d) NAKON ŠTO JE POKAZAN ZNAK UOZORENJA ZA PASIVNU IGRU
Nakon što je pokazan znak upozorenja za pasivnu igru, suci bi trebali dopustiti organizaciju napada (suci bi trebali uzeti u obzir da mlađim dobnim kategorijama i nižeg ranga natjecanja treba više vremena za organizaciju napada). Ako nakon te organizacije napada nema vidljivog ubrzanja akcije i napadačke namjere, suci moraju sankcionirati pasivnu igru.
KOMENTAR
Suci moraju voditi računa da ne dosude pasivnu igru u trenutku kada momčad u napadu pokušava izvesti udarac ili prolaz kroz protivničku obranu sa namjerom postizanja pogotka.

KAKO POKAZATI ZNAK UPOZORENJA ZA PASIVNU IGRU
Ako sudac (sudac u polju ili sudac iza vrata) procijeni vjerojatnost pasivne igre, podiže ruku (znak br.18) I drži je podignutu do sljedećeg prekida igre kako bi pokazao svoju prosudbu da momčad koja je u posjedu lopte nema namjeru doći u poziciju za postizanje pogotka. Drugi sudac također treba pokazati znak upozorenja (suci bi trebali dati znak onom rukom koja je bliža klupi za pričuvne igrače). Na taj način jasno pokazuju da su procijenili da momčad koja je u posjedu lopte ne pokušava doći u poziciju za postizanje pogotka ili opteovano odugovlači s nastavkom utakmice. Znak rukom za pasivnu igru ostaje podignut dok: 1. ne završi napad ili 2. upozorenje za pasivnu igru prestane važiti (vidi u nastavku).

Ako momčad koja ima loptu ne pokazuje jasnu namjeru dolaska u poziciju za udarac na vrata, jedan od sudaca zviždi za pasivnu igru I dosuđuje slobodno bacanje za protivnika.
Napad- koji započinje dolaskom u posjed lopte- smatra se završenim kada momčad postigne pogodak ili izgubi posjed lopte.

Ipak, u prvom prekidu igre nakon što je pokazan znak upozorenje, suci moraju ponovo kratko pokazati znak upozorenje, kao podsjetnik, prije nego se igra nastavi.
Znak upozorenja normalno se odnosi za ostalo vrijeme trajanja napada. Ipak, postoje dvije situacije tijekom napada ka da prosudba za pasivan napad prestaje važiti i znak rukom se odmah prestaje pokazivati: 1. momčad upućuje udarac na vrata i lopta se odbija od okvira ili vratara (izravno ili kao ubacivanje) ili 2. igrač ili službena osoba momčadi u obrani počini prekršaj pravila ili se nesportski ponaš a, što za posljedicu ima izricanje progresivne kazne sukladno pravilu 16.
Ukoliko se dogode ovakve dvije situacije, momčadi u posjedu lopte mra se ponovo dopustiti faza izgradnje i pripreme napada.
Ipak, u prvom prekidu igre nakon što je pokazan znak upozorenje, suci moraju ponovo kratko pokazati znak upozorenje, kao podsjetnik, prije nego se igra nastavi.
Ako je momčad u napadu zatražila momčadski time-out nakon pokazanog znaka upozorenje za pasivnu igru, tada se znak upozorenja mora ponovo pokazati kada se igra nastavlja nakon momčadskog time-outa, kao potvrda da je upozorenje još uvijek na snazi.

5.NESPORTSKO PONAŠANJE (8:4, 16:1c, 16:3e)
 
Radi izricanja kazni sukladno Pravilu 16, nesportsko ponašanje spada u jednu od tri kategorije opisane u nastavku:
5.1 kažnjava se progresivno ukoliko je akcija ponovljene (16:1c)
5.2 kažnjava se progresivno iako je počinjena po prvi puta (16:1c)
5.3 u posebnim situacijama uvijek se izriče kazna od 2 minute(16:3e)

Slijedeće situacije pokazuju kada se jedna od tri kategorije trebaju primijeniti:
5.1 Kada obrambeni igrači korist  vratarev prostor kao osnovnu obrambenu poziciju (npr. Ne kao iznenadnu reakciju ili pojedinačnu situaciju u duelu s protivničkim igračem ču poziciju za udarac);
5.2
a) verbalno vrijeđanje protivnika ili suigrača ili provokativno gestikuliranje; specifična situacija: vikom ometati protivničkog igrača koji izvodi sedmerac;
b)sprječavanje protivnika u izvođenju bacanja, najčešće radi nepoštivanja udaljenosti od 3 metra od mjesta izvođenja ili npr. Kada vratar ne želi odoatiloptu izvođaču sedmerca (vidi i  pravila 14:8, 14:9, 15:4 2 stavak i 15:5, 3 stavak);
c) prilikom simuliranja prekršaja kako bi suci stekli pogrešan dojam vezano za akciju protivnika;
d) kada stopalom ili donjimdijelom noge aktivno blokira udarac ili dodavanje; (refleksni pokreti, kao što je instinktivno skupljanje nogu kada dolazi lopta, ili blokirane u normalnom pokretu nogom prililkom pomicanja cijelog tijela prema protivniku, se ne kažnjavaju). Vidi i Pravilo 7:8
5.3
a) kada se lopta oduzima momčadi koja je bila u posjedu, a igrač s loptom odmah ne ispusti loptu iz ruke ili ostavi loptu na tlo; jednako tako ako se lopta već nalazi na tlu a igrač je odgurne s mjesta na kojem se nalazi;
b) ometanje igre od strane igrača ili službenih osoba iz prstora za zamjenu, npr. diranjem lopte u igralištu ili zadržavanjem lopte koja je prešla preko uzdužne linije u prostor za zamjenu preko uzdužne linije.

6.GRUBO NESPORTSKO PONAŠANJE
U nasavku su navedeni primjeri  akcija koji moraju za posljedicu imati izravnu diskvalifikaciju sukladno Pravilu 16:6c. Analogno tome, suci mogu prosuditi da i druge akcije pripadaju u istu kategoriju:
a) uvredljivo ponašanje (govorom, grimasama, gestikulacijom ili tjelesnimkontaktom) usmjereno prema drugoj osobi (sudac, zapisničar/mjeritelj vremena, nadzornik, službena osoba,  igrač, gledatelj itd.)
b) demonstrativno bacanje ili odguravanje lopte nakon sudačke odluke,
c) ako vratar  tijekom izvođenja sedmerca demonstrativno ne želi zaustaviti udarac
d) osvećivanje igrača nakon što je nad njim načinjen prekršaj (refleksno uzvraćanje udarca)
e) namjerno gađanje protivnika loptom za vrijeme prekida igre, osim u slučaju ako je to napravljeno na taj način da se mora smatrati fizičkim obračunavanjem (punom snagom i iz velike brzine);
f)ometanje jasne prigode za pogodak od strane službene osobe ili ulaskom prekobrojnog igrača u igralište (4:2, 4:3, 4:6) ili ako službena osoba ili igrač interveniraju tako da uđu u igralište iz prostora za zamjenu;
g) ako tijekom posljednje minute utakmice grač koristi nedozvoljena sredstva, sukladno pravilu 8:5 ili 8:6, odugovlačeći, kako bi onemogućio protivnika da dođe u poziciju za postizanje pogotka odluke ( pobjedničkog ili izjednačujućeg ili da dostigne potrebitu gol razliku) ili da dođe u poziciju da bude dosuđen sedmerac;

7.POČETNO BACANJE
Kao glavana smjernica  u interpretacija Pravila 10:3, suci moraju voditi računa o činjenice da potiču ekipe u brzom izvođenju početnog bacanja. To znači da suci ne smiju biti cjepidlake i tražiti prigodu da ometaju ili kažnjavaju ekipu koja pokušava brzo izvesti početno bacanje.
Na primjer, suci moraju izbjegavati upisivanje zabilješki ili druge aktivnosti koje utječu na njihovu pripravnost da brzo provjere pozicije igrača. Sudac u polju mora biti spreman dati znak u trenutku kada izvođač zauzme ispravan p oložaj, zu pretpostavku da nema potrebe za korekcijom položaju drugih igrača, Suci moraju imati na umu da suigrači izvođača mogu preći središnju liniju čim je dat znak (ovo je iznimka od temeljnog pravila izvođenja ostalih bacanja).
Iako pravilo govori da izvođač mora stati na središnju liniju i bitzi najviše 1,5 m udaljen od središta, suci ne moraju biti izričito precizni ako se radi o centimetrima. Glavno je spriječiti pristranost i nedosljednost u odnosu na protivnika kad je riječ o izvođenju početnog bacanja.
Nadalje, većina igrališta nema označeno središte, a neka igrališta imaju prekinutu središnju liniju zbog reklama na centru. U tim slučajevima, i sudac i izvođač moraju procjenjivati ispravan položaj i svako inzistiranje na preciznosti bilo bi nerealno i peprimjereno.


DEFINICIJA "JASNE PRIGODE ZA POGODAK"

Pravilo 14:1, "jasna prigoda za pogodak " primjenjuje se:

a) kad igrač ima loptu i tijelo pod nadzorom na protivničkoj liniji vratareva prostora i u prigodi je pucati na vrata, a protivnik nema mogućnost spriječiti ga u šutiranju na vrata na ispravan način;
b) kad igrač koji ima loptu i tijelo pod nadzorom trči (ili vodi loptu) u protunapad, sam prema vrataru, a ispred njega se ne nalazi ni jedan protivnički igrač kojji bi mogao spriječiti njegov protunapad;
c) kad se igrač nalazi u situaciji koja odgovara gore navedenom pod a) i b) , osim što igrač još uvijek nema loptu pod nadzorom, ali ju je pripravan odmah prihvatiti; suci moraju biti sigurni da niti jedan protivnik nije u mogućnosti spriječiti prijem lopte na ispravan način;
d) kad je vratar napustio svoj vratarev prostor a napadač koji ima pod nadzorom loptu i tijelo, nalazi se u jasnoj prigodi da neometan ubaci loptu u nebranjena vrata; ( ovo se primjenjuje i kada se obbrambeni igrač nalazi u poziciji između napadača i gola, ali tada suci moraju voditi računa o tome da li je taj igrač u mogućnosti ispravno intervenirati).

PREKID IGRE OD STRANE MJERITELJA VREMENA
Mjeritelj vremena prekida igru u slučaju pogrešne zamjene ili nepravilnog ulaska prema pravilima 4:2-3; 5-6. Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za protivnika, obično s mjesta na kojem se prekršaj dogodio. Ako se, međđutim, lopta nalazila u povoljnijjem položaju za protivnika u trenutku prekida, slobodno bacanje izvest će se s toga mjesta (vidi pravilo 13:6, članke 3 i 4 ).
U slučaju takvih prekršaja, mjeritelj vremena mora odmah prekinuti igru, bez obzira na odredbe iz pravila 13:2 i 14:2. Ako je prekidom na strani momčadi u obrani spriječaena jasna prigoda za pogodak, mora se dosuditi sedmerac sukladno pravilu 14:1a.
U slučaju prekida zbog nekog drugog prekršaja, zbog kojeg je potrebno izvijestiti suce, mjeritelj vremena treba , u načelu, pričekati slijedeći prekid igre. Ako mjeritelj vremena , bez obzira na to, ipak prekine igru, takva intervencija ne može za posljedicu imatai oduzimanje lopte. Igra će se nastaviti slobodnim bacanjem za momčad koja je bila u posjedu lopte u trenutku prekida. Ako se, međutim, prekid dogodio zbog prekršaja na strani momčadi u obrani, suci procijene da je takav preuranjeni  prekid omeo  protivničku jasnu prigodu7 za pogodak, sukladno pravilu 14:1b dosudit će sedmerac. U načelu gledano, prekršaji uočeni i dojavljeni od strane mjeritelja vremena (osim onih po Pravilima 4:2-3, 5-6) nemaju za posljedicu osobne kazne.
Sedmerac se dosuđuje, sukladno Pravilu 14:1a, kako je navedeno gore, u drugom članku, također ako sudac ili nadzornik prekine igru zbog prekršaja radi usmene opomene ili kazne za igrača ili službene osobe momčadi u obrani, u trenutku kada je momčad u posjedu lopte bila u jasnoj prigodi za postizanje zgoditka.

PROSTOR ZA ZAMJENU IGRAČA
1. Prostor za zamjenu igrača nalazi se izvan uzdužne linije , na lijevu i desnu stranu od središnje linije do kraja klupe za rezervne igrače kao i iza klupa ako ima prostora
Pravila za IHF-ova natjecanja i natjecanja pod ingerencijom kontinentalnih federacija propisuju da počeci klupa za rezervne igrače moraju biti udaljeni 3,5 metara od središnje linije, to je preporuka i za natjecanja na drugim razinama.
Nikakav predmet ne smije se nalaziti na uzdužnoj liniji ispred klupa za rezervne igrače (najmanje 8 metara od središnje linije).

2. U prostoru za zamjenu igrača mogu se nalaziti samo igrači i sližbene osobe koje su upisane u zapisnik (pravila 4:1-2).
Ako je potreban prevoditelj,, mora zauzeti poziciju iza klupe.

3. Službene osobe u prostoru za zamjenu igrača morajubiti potpuno odjevene u sportsku opemu ili civilnu odjeću

4. Mjeritelj vremena i zapisničarmoraju pomoći sucima u nadzoru prisutnih u prostoru za zamjene prije utakmice i u njezinu tijeku.
Ako se prije početka igre dogodi bilo kakav prekršaj vezan za prostor za zamjenu igrača, igra ne može početi dok se povreda pravila ne otkloni. Ako se ta pravila prekrše za vrijeme igre, igra se ne može nastaviti nakon sljedećeg prekida dok se ne otkloni nepravilnost.

5. Službene osobe imaju pravo i obavezu voditi i savjetovatisvoju momčad i tijekom igre, fer i sportski i u duhu pravila. U načelu, moraju sjediti na klupi za rezervne igrače.

Službenim osobama dopušteno je kretanje unutar prostora za zamjenu igrača, osobito s ciljem da:
- provode zamjenu igrača;
- daju taktičke savjete igračima na igralištu i na klupi
- prižaju lječničku pomoć
- zatraže momčadski time-out
- komniciraju sa zapisničarom ili mjeiteljem vremena; ovo se odnosi samo na službenog predstavnika momčadi i samo u neuobičajenim sitacijama (vidi pravilo 4:2).

U svakom trenutku, dozvola z kretanje odnosi se samo na jednu službenu osobu za svaku momčad. Nadalje, službena osoba koja se kreće mora poštovati ograničenja vezana za prostor za zamjenu igrača prethodno navedena u točki 1. Isto tako službena osoba mora imati na umu da ne zaklanja pogled zapisničaru/mjeritelju vremena.

U načelu igrači u prostoru za zamjenu igrača moraju sjediti na klupi za rezervne igrače.


Igračima je ipak dopušteno:
- zagrijavanje iza klupe, bez lopte, ako tamo ima dovoljno prostora i pritom ne ometaju.


Igračima i službenim osobama nije dopušteno:
- provokativno se ponašajući, protestirajući ili na neki drugi nesportski način napadati ili vrijeđati suce, nadzornike, zapisničara/mjeritelja vremena, igrače, službene osobe ili gledatelje
- napustiti prostor za zamjenu igrača s namjerom utjecanja na igru
- stajati ili se kretati duž uzdržne linije prilikomzagrijavanja

Od igrača i službenih osoba se očekuje da ostanu u svom prostoru za zamjenu. Ukoliko službena osoba ipak napusti prostor za zamjenu vlastite momčadi, nema pravo voditi i savjetovati svoju momčad, dok se ne vrate u prostor za zamjenu igrača vlastite momčadi. Općenito, igrači i službene osobe tijekom cijelog vremena trajanja igre ostaju u nadležnosti sudaca, i sva pravila i osobne kazne primjenjuju se i ako igrač ili službena osoba napusti igralište i prostor za zamjenu. Iz toga slijedi da se nesportsko ponašanje, grubo nesportsko ponašanje ili nasrtaji jednako tretiraju kao da su počinjeni na igralištu ili u prostoru za zamjenu igrača.

6. Ako se prekrše Pravila prostora za zamjenu igrača, suci su dužni postupiti u skladu s pravilima 16:1c, 16:3c-d ili 16:6a,c (opomena, isključenje na dvije minute, diskvalifikacija).

7. Ako suci ne primijete prekršaj pravila o prostoru za zamjenu, o tome ih mora izvijestiti zapisničar/mjeritelj vremena tijekom sljedećeg prekida igre
NadzornikIHF-a koji obnaša dužnost na utakmici ima pravo upozoriti suce (za vrijeme slijedećeg prekida igre) na moguće kršenje pravila ili propuste u vezi s prostorom za zamjenu igrača, osim u slučaju odluka koje su donijeli suci na temelju njihovih sagledavanja činjenica).
U tom slučaju igra se mora nastraaiti prikladnim bacanjem ovisno o situaciji na terenu.
Ipak, ako je nadzornik IHF-a smatrao neophodnim odmah prkinuti igru zboh prekršaja jedne momčadi, tada se igra nastavlja s loptom u posjedu protivničke momčadi (slobodnim bacanjem ili u slučaju jasne prigode za pogodak - sedmercem).
Igrača ili službenu osobu koja počini prekršaj suci moraju kazniti, a pojedinosti navesti u zapisnik s utakmice.

8. Ako suci ne poduzmu mjere zbog povreda propisa o prostoru za zamjenu, čak i nakon što su bili upozoreni na njih, tada nadzornik IHF-a mora dostaviti izvješće nadležnom tijelu (npr. Disciplinskoj komisije). To će tijelo odrediti o događaju u prostoru za zamjene i postupku sudaca.


SMJERNICE- IGRALIŠTE I VRATA
a) igralište je pravokutnik dimenzija 40X 20 metara. Provjerava se mjerenjem duljine dvije dijagonale. Od vanjskog ruba jednog kuta do vanjskog ruba suprotnog kuta, dijagonala mora biti duljine 44,72 metra. Duljina dijagonale za polovicu igrališta iznosi 28,28 m, a mjeri se sa vanjske linije svakog kuta do vanjskog kuta polovice igrališta na suprotnoj strani.
Igralište određuju vidljive oznake koje se zovu "linije". Širina linije vrata(između vratnica ) je 8 cm kao i širina vratnica, a sve ostale linije široke su 5 cm. Linije koje odvajaju susjedna polja mogu biti izvučene različitim bojama između susjednih polja;
b) Vratarev prostor ispred vrata čine pravokutnik veličine 3x6m i dvije četvrtine kruga koje st nastavljaju na stranice pravokutnika sa svake strane, svaki polumjera 6m. Iscrtavamo ga tako da uspporedno sa linijom vrata na udaljenosti od 6 m od stražnje strane linije vrata, povučemo liniju dugu 3 m. Sa svakog kraja te linije nastavljaju se po jedna četvrtina luka kružnice polumjera 6m sa središtem na unutrašnjem stražnjem kutu odnosne vratnice. Linije i lukovi koji pripadaju vratarevu prostoru zovu se linija vratarevog prostor. Udaljenost između vanjskih točaka spojeva luka kružnica i linije izvan vrata je 15m.
c) Isprekidana linija slobodnog bacanja (linija9m) radi se usporedno i koncentrično s linijom vratareva prostora na od 3m udaljenosti od nje
Označeni segmenti kao i dijelovi između njih dugi su 15 cm.
Segmenti se odvajaju pod pravim kutom i u odnosnom polumjeru. Mjerenje zakrivljenih Segmenata izvodi se na vanjskoj liniji (slika 5).
d) Linija 7 m dužine je 1m, označava se ispred vrata, usporedno s linijom vrata na udaljenosti 7 m od stražnjeg kraja linije vrata do prednjeg kraja linije 7 m
e) Vratareva granična linija (linija 4 m) nalazi se ispred vrata i duga je 15 cm. Usporedna je s linijom vrata i 4m udaljena od nje mjereno od stražnjeg kraja linije vrata do prednjeg kraja linije 4m, što znači da je širina obiju linija uključena u dimenzije
f) Igralište treba okruživati sigurnosni pojas širok najmanje 1m duž uzdužne linije i 2m iza vanjske linije vrat
g) Vrata (slika 2) su smještena na sredini svake linije vrata. Vrata morajubiti učvršćena za podlogu ili za zidove iza njih. Njihova unutarnja visina je 2m, a širina 3m. Okvir vrata mora biti četvrtast, što znači da su unutarnje dijagonale 360,5 (max 361 - min360 cm, razlika u dijagonalama istih vrata smije biti najviše 0,5 cm). Vanjska strana okvira vrata mora biti u liniji sa stražnjim krajem linije vrata ( i linije izvan vrata) što znači da se prednja strana okvira vrata nalazi 3 cm ispred vanjske linije vrata.
Stative i prečka koja ih povezuje morajubiti od istog materijala , četvrtastog oblika, širine 8 cm, sa zaobljenim bridomima polumjera 4 +/- 1mm. Sa tri strane vidljive s igrališta stative i prečka moraju imati obojena polja u dvije kontrastne boje koje se jasno razlikuju i od pozadine; oboja vrata na igralištu moraju biti iste boje;
Ofbojena polja vrata, mjereno u spojevima stativa i prečke, dimenzija su 28 cm u oba smjera. Sva ostala polja su duga 20 cm. Na vratima mora biti mreža, koja je učvrščena tako da se lopta ubačnea u vrata ne može od nje odmah odbiti ili proći kroz nju. Ako je potrebno, može se koristiti dopunska mreža, smještena unutar vrata iza linije vrata. Udaljenost od linije vrata i ovakve dopunske mreže trebala bi biti oko 70 cm, ali smije biti najmanje60 cm;
h)  Dubina mreže mora biti na vrhu 0,9 m, a na dnu 1,1 m od linije vrata, s tolerancijom od -/+ 0,1 m. Veličina oka mreže ne smije biti veća od 10x10 cm. Mreža mora biti učvršćena za stative i prečku najmanje svakih 20 cm. Dopušteno je privezati mrežu i dopunsku mrežu tako da lopta ne može proći između njih;
i)  Iza vrata na sredini vanjske linije vrata, na udaljenosti od približno 1,5 m, treba biti okomita zaštitna mreža dužine 9-14 m i visine 5 m od poda;
j)  Na sredini prostora za zamjenu igrača na jednoj uzdužnoj liniji, nalazi se zapisnički stol. Stol maksimalne dužine 4 m mora biti smješten 30-40 cm iznad razine podloge igrališta kako bi se omogućila vidljivost;
k)  Sve mjere bez navedene dopuštene tolerancije moraju odgovaratiISO-normativu( International Standard Organization - ISO2768-1:1989);
l)  Rukometna vrata standardizirana su kod Europske komisije za standardizaciju CEN (Comite' Europe'en de Normalisation) kao EN 749 u vezi s EN 202.10-1. 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
How to get Bookmakers Bonus - articles.
BIGTheme.net - Theme Catalog