15. Osnovne smjernice za izvođenje bacanja

15. Osnovne smjernice za izvođenje bacanja

Početno bacanje, Ubacivanje, Izbacivanje, Slobodno bacanje i Sedmerac

IZVOÐAČ

15.1 Prije izvođenja bacanja, izvođač mora zauzeti ispravan položaj koji zahtijeva pojedino bacanjae. Lopta se mora nalaziti u ruci izvođača. (15:6) Tijekoom izvođenja bacanja, osim u slučaju izvacivanja, izvođač mora dijelom noge biti u stalnom kontaktu s podlogom prije nego ispusti loptu, Drugu nogu može uzastopno podizati i spuštati (vidi i pravilo 7:6). Izvođač mora ostati u ispravnom položaju dok ne izvede bacanje (15:7, stavak 2i3).

 

15.2 Smatra se da je bacanje izvedeno kada lopta napusti ruku izvođača (vidi 12:2).

Izvođač ne smije ponovo dodirivati loptu ukoliko njome nije igrao drugi igrač ili udarila u ookvir vrata (15:7, 15:8). Vidi i dodatna ograničenja za situacije opisane u pravilu 14:6.

Pogodak se može postići izravno iz bilo kojeg bacanja, osim izravnog „auto-gola“, koje ne može biti postignut iz izbacivanja (npr. Ispuštanjem lopte u vlastita vrata).

SUIGRAČI IZVOÐAČA BACANJA

15.3 Suigrači moraju zauzeti pozicije koje su propisane za pojedino bacanje. (15:6).

Igrači moraju zadržati ispravan položaj dok lopta nije napustila ruku izvođača bacanja, osim u slučaju opesanom u pravilu 10:3, stavak 2. Prilikom izvođenja bacanja, lopta ne smije bite predana suigraču iz ruke u ruku, niti suigrač smije dodirivati loptu (15:7 stavak 2i 3).

OBRAMBENI IGRAČI

15.4 Obrambeni igrači moraju zauzeti položaj koji je propisan za pojedino bacanje i uadržati ga dok lopta ne napusti ruku izvođača (15:9).

Ako neki obrambeni igrač zauzme nepravilan položaj tijekom izvođenja početnog bacanja, ubacivanja ili slobodnog bacanja, a time nije napadače doveo u nepovoljan položaj za brzo izvoženje bacanja, suci neće vršiti korekciju položaja obrambenog igrača. Ukoliko zauzimanjem nepravilnog položaja napadača dovede u neppovoljan položaj, suci moraju ispraviti položaj obrambenog igrača.

ZVIŽDUK ZA NASTAVAK UTAKMICE

15.5 Suci moraju dati znak za nastavak utakmice:

a) uvijek kod izvođenja početnog bacanja (10:3) ili sedmerca (14:4)
b)kada se izvodi  ubacivanje, izbacivanje ili slobodno bacanje:
                        -za nastavak nakon time outa
                        - kada se slobodno bacanje izvodi po pravilu 13:4
                        - kada dođe do odugovlačenja s izvođenjem bacanja
- nakon ispravljanja položaja igrača
- nakon usmene opomene, upozorenja ili opomene (žutog kartona)

Suci mogu, ukoliko to procijene neophodnim, kako bi razjasnili situaciju, vzviždukom dati znak za nastavak  u bilo kojoj drugoj situaciji.
U principu, suci ne moraju zviždukom dati znak za nastavak utakmice sve dok se poštuju zahtjevi o položaju igrača tijekom bacanja sukladno pravilima 15:1, 15:3, 15:4 (treba pogledati i 13:7 stavak 2 i 15:4 stavak 2). Ukoliko sudac zviždukom da znak za nastavak utakmice izvođenjem bacanja, unatoč nepravilnom položaju , igraču je dopušteno utjecati na igru.
Nakon zvižduka, bacanje mora biri izvedeno unutar 3 sekunde.

 

KAZNE

15.6 Prekršaji koje načine izvođač bacanja ili njegovi suigrači prije nego je bacanje izvedeno, npr. Najčešće zauzimanjem nepravilnog položaja ili dodirivanjem lopte od strane suigrača tijekom izvođenja, za posljedicu moraju imati ispravak nepravilnog položaja (vidi i 13:7 stavak 2).

15.7 Posljedice ako izvođač ili njegovi suigrači (15:1-3) naprave povredu pravila tijekom izvođenja bacanja ovisit će prije svega da li je bacanje izvođeno nakon zvižduka za nastavak. U principu, svaka nepravilnost koja se dogodila tijekom izvođenja bacanja a prije tiga nije zviždukom dat znak za nastavak, treba se korigirati i ponoviti bacanje nakon zvižduka. Ovdje se pdrimjenjuje koncepcija prednosti, sukladno pravilu 13:2. Ukoliko izvođačeva momčad odmah izgubi posjed lopte nakon nepravilnog izvođenja bacanja, smatra se da je bacanje izvedeno i igra se nastavlja.

U principu, potrebno je kazniti prkršaje koji se dogode nakon zvižduka za nastavak igre. To se odnosi npr. Ukoliko izvođač skoči kod izvođenja bacanja, zadržava loptu duže od 3 sekunde ili zauzme nepravilan položaj prije nego je izveo bacanje. Primjenjuje se i kada suigrač dođe u nepravilan položaj nakon zvižduka za izvođenje bacanja, prije nego je lopta napustila izvođačevu ruku (10:3, stavak 2). U takvim slučajevima, bacanje koje se treba izvest se oduzima, i dosuđuje se slobodno bacanje (13:1a) za protivničku momčad na mjestu na kojem je prekršaj nastao (vidi 2:6). Primjenjuje se pravilo prednosti sukladno pravilu 13:2 npr.ukoliko momčad koja je izvodila bacanje izgubi loptu prije nego su suci stigli intervenirati, igra se nastavlja dalje.

15:8 U načelu, prekršaj koji nastane odmah nakon znaka za izvođenje bacanja i odnosi se na to bacanje, mora se kazniti. Ovo se odnosi na prekršaje u pravilu 15:2, stavak 2, npr. Izvođač ponovo dira loptu prije nego je loptom igrao netko od igrača ili dodirnula okvir vrata. To može biti u obliku vođenja lopte, ponovnog hvatanja lopte koje je bila u zraku ili spuštena na tlo. Takve pogreške kažnjavaju se dosuđivanjem slobodnog bacanja(13:1a) za protivničku momčad. U slučajevima iz pravila 15:7 stavak 3, primjenjuje se načelo prednosti.

15:9  Osim u slučajevima koji su naveeni u pravilu 14:8, 14:9, 15:4 stavak 2 i 15:5 stavak 3, obrambeni igrač koji ometa izvođenje bacanja od strane protivničke momčadi, npr. Ne zauzimanjem ispravnog položaja prije izvođenja bacanja ili dolaskom u nepravilan položaj prije nego je bacanje izvedeno, mora se sankcionirati. Ovo se primjenjuje bez obzira da li se povreda pravila dogodila prije ili tijekom izvođenja bacanja. Isto tako odnosi se i na slučajeve, kada je bacanju jprethodio zvižduk za nastavak igre ili zvižduk nije bio potreban. Vezano za slučajeve obrađene u pravilu 16:1c i 16:3c, primjenjuje se pojašnjenje br. 5:2b. Ukoliko je obrambeni igrač negativno utjecao na izvođenje bacanja, ono će se  u načelu ponoviti.

 

 

16. Kazne >>>

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
How to get Bookmakers Bonus - articles.
BIGTheme.net - Theme Catalog