3. Lopta

3. Lopta

3.1 Lopta je izrađena od kože ili sintetičkog maerijala. Mora biti okrugla. Vanjski materijal ne smije biti sjajan ili sklizak.

3.2 Za različite kategorije momčadi koriste se različite oznake brojeva veličine lopte, što se odnosi na obujam i težinu lopte, kako slijedi:
- 58-60 cm i 425-475 g (IHF-lopta br.3) za muškarce i omladince(starije od 16 godina)
- 54-56 cm i 325-375 g (IHF- lopta br. 2) za žene, omladinke (starije od 14 godina) i omladince(12-16 godina)
- 50-52 cm i 290-330 g (IHF lopta br.1) za omladinke i omladince (8-14 godina)

KOMENTAR

Tehničke karakteristike za lopte koje se koriste na svim međunarodnim utakmicama nalaze se u “Pravilniku o loptama IHF-a”.
Veličina i težina lopti za Mini rukomet nisu određena ovim pravilima za igru.


3.3 Za svaku utakmicu moraju biti dostupne najmanje dvije lopte. Rezervna lopta mora biti odmah dostupna I stajati na zapisničkom stolu za trajanja igre. Lopta mora odgovarati Pravilima 3:1-2.

3.4 Suci odlučuju kada će se koristiti rezervna lopta. U tom slučaju suci moraju brzo zamijeniti lopte, da bi se spriječio prekid igre I smanjio broj time-outa na utakmici.

4. Momčad >>>

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
How to get Bookmakers Bonus - articles.
BIGTheme.net - Theme Catalog